Bilim İlaç’ın Raporu Onay Aldı

Bilim İlaç’ın Raporu Onay Aldı

Bilim İlaç’ın Raporu Onay Aldı

Bizi Takip Et


Bilim İlaç, 2011 yılında yayımladığı Kurumsal Sorumluluk Raporu ile dünya çapında kabul edilmiş raporlama standardı kuruluşu Global Reporting Initiative (GRI)’dan “A” seviye rapor onayı aldı ve GRI’nın örnek raporları arasında yerini aldı. Bilim İlaç, Kurumsal Sorumluluk Raporu’nun ilkini geçen yıl yayımlamıştı.

Bilim İlaç; faaliyetlerinden dolayı oluşan çevresel, ekonomik, sosyal etkilerini ve sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını paylaştığı Kurumsal Sorumluluk Raporu’nda sürdürülebilir kalkınma ile ilgili hedeflerini de açıkladı.

Bilim İlaç, 2010 yılı sonunda 2008 yılı gerçekleşmesine göre kutu başına elektrik tüketiminde yüzde 9,50, doğalgaz tüketiminde yüzde 9,95 azalma sağladı.  Kutu başına karbon salınımı miktarını 2010 yılı gerçekleşmesine göre 2012 yıl sonuna kadar yüzde 2,50 oranında azaltma hedefi koydu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KURULU

Bilim İlaç, iş stratejilerinin sürdürülebilirlik yaklaşımına uygun olarak yeniden gözden geçirilmesini sağlamak ve uygulamak amacıyla; tüm bölümleri temsil eden çalışanlardan oluşan, genel müdürün desteğini de alan  “Sürdürülebilirlik Kurulu”nu 2009 yılında oluşturdu.

İş süreçlerine dahil edilen sürdürülebilirlik ilkesinin şirkete kattığı vizyonda; insan mutluluğu, toplumsal kalkınma, çevreyi koruma en öncelikli ele alınması gereken konular olarak konumlanıyor.

Bu bakış açısının ışığında yol alan Bilim İlaç, çevreyi korumak ve doğal kaynakların kullanımını azaltmak stratejisiyle 2009 yılından bu yana Türk ilaç sektöründe karbon ayak izini hesaplayan ve iyileştirme planı hazırlayan bir şirket.

AMAÇ: ÇEVRESEL ETKİYİ AZALTMAK

1999-2011 yılları arası tüm dünyada 7.435 adet GRI onaylı Kurumsal Sorumluluk Raporu yayınlandı. Bu raporların sadece 463 adeti A seviye olarak onaylandı. Bilim İlaç’ın 2012 yılında hedefi; A+ rapor yayınlayarak, bu alandaki liderliğini pekiştirmek.

Bilim İlaç’ın Küresel İlkeler Sözleşmesi ve GRI G3 standartlarını göz önünde bulundurularak oluşturduğu 2010 Kurumsal Sorumluluk Raporu’ndaki ana başlıklar; şirketin ekonomik iş sürekliliği, iş ve işgücü uygulamalarıyla çalışanların mutluluğunu sağlamak, insan haklarına saygılı şekilde çalışan haklarının korunması, içinde bulunduğu topluma katkı sağlamak, müşteri ve tedarikçi ilişkilerini etik ve adil şekilde yönetmek ve şirketin çevresel etkilerini azaltmak olarak sıralanıyor.


İçeriği Paylaşın