Eczacı Halkın En Yakın Sağlık Danışmanıdır!

Eczacı Halkın En Yakın Sağlık Danışmanıdır!

Eczacı Halkın En Yakın Sağlık Danışmanıdır!

Bizi Takip Et


Son günlerde, “Eczacılık” mesleğine yönelik medyada yer alan yanıltıcı söylemler üzerine, Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Armağan Ener açıklamalar yaptı.

Ecz. Ener açıklamasında şunları söyledi:

“Yaşam için önemli kavramların başında ölçülülük vardır. Ölçülülük; duygularında, davranışlarında ve düşüncelerinde dikkatli, adil, hassas, dengeli ve kontrollü olabilmektir. Filozofların yaklaşımı ile bir anlamda kendini bilmektir. Bilgi ise araştırmayı, incelemeyi olanı olduğu gibi tam ve doğru olarak algılamayı gerektirir. Montaigne’nin dediği gibi ‘Okunu hedeften öteye atan okçu, hedefe ulaştıramayan okçu kadar başarısız sayılır.’ Maksadını aşmak, kantarın topuzunu kaçırmak işte tam bu anlamda değerini bulur. Eczacılık, Galenos’tan, İbni Sina’dan, El Biruni’den temellerini alan, meslek donanımı ve etiğini yıllar içerisinde tecrübe eden, geliştiren ve toplum nezdinde güvenirliliği en yüksek mesleklerden biri olarak kabul edilir. Geçmişten günümüze yapılan araştırmalar da bu düşünceyi doğrulamaktadır. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan çalışmada katılımcıların yüzde 75’i eczacıları sağlık profesyoneli olarak görmüş, toplum için önem arz eden meslekler arasında ilk üç arasında göstermiştir. 2015 yılında Beykent Üniversitesi yüksek lisans programında  yapılan ve güvenirliliği 0,80’in üzerinde olan “Hasta-Eczacı İlişkisi Algı Düzeyi İle Hastanın Eczaneye Güveni, Sadakati Ve Memnuniyeti Arasındaki İlişki” konulu tezde katılımcıların yüzde 82’si bir yıl içerisinde sağlık durumu veya ilaç için bir eczaneyi ziyaret etmektedir. Katılımcıların yaklaşık yüzde 65’i eczanesini güvenilir olarak nitelemiş ve katılımcıların yüzde 72,6’sı ilaçların kullanımında en doğru bilginin eczacıdan geleceğini vurgulamıştır.”

“EN ÖNEMLİ KAVRAMIMIZ GÜVEN’DİR”

“Geleceğin meslekleri arasında yerini koruyan, yapılan stratejik hedeflerde anahtar konumunda görülen, önceliğini mesleki etik anlayışı gereği ‘Önce İnsan’ olarak belirleyen Eczacılık mesleğinin en önemli kavramı ‘Güven’ dir” diye belirten Ecz. Ener, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ne yazık ki mesleğimizin mevcut durumunu ve geçmişten gelen donanımlarını tam olarak araştırmadan, incelemeden, bilimsel kaynakları görmezden gelerek ölçüyü kaçıran yazı, söylem ve düşünceler mesleğimizin en temel felsefesine zarar vermektedir. Bu anlamda geçtiğimiz hafta bir köşe yazarı olan gazetecinin TV programında yapmış olduğu açıklama ve başka bir köşe yazarının gazetede kaleme aldığı yazıyı maksadını aşan, toplumsal sağlığa fayda sağlamak yerine zarar veren yaklaşımlar olarak görüyoruz. Ve daha da önemlisi köşe yazarının TV’de yaptığı açıklamanın geleceğimiz, göz bebeğimiz gençlerimizin aldıkları eğitimleri, bu eğitimleri veren her biri birbirinden değerli akademisyenlerimizi ve eczacılık fakültelerimizi zan altında bırakan, büyük özverilerle yaptıkları çalışmaları basitleştiren düşünce ve tutumları kabul etmiyoruz. Sağlığın tüm bileşenleri ile birlikte bir bütün halinde Sağlık Bakanlığımız, İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumumuz, Üst Meslek Kuruluşlarımız, Eczacılık Fakültelerimiz, Akademisyenlerimiz, Eczacılık öğrencilerimiz, Firmalarımız ve Eczanelerimizle birlikte önceliğimiz ‘Toplumsal Sağlık’ ve ‘Önce İnsan‘ anlayışıdır.”


İçeriği Paylaşın