Erkek Bebeklerde Testis Sorunu

Erkek Bebeklerde Testis Sorunu

Erkek Bebeklerde Testis Sorunu

Bizi Takip Et


Testislerin inmemesi, bebeklerde sık rastlanan anormallik. Bu sorun zamanında tedavi edilmediğinde 100 sağlıklı erkek bebekten birisinde kalıcı bir hastalık haline geliyor.

İnmemiş testis, anne karnında fetusun ilk gelişim haftalarında karın bölgesinde oluşan testislerin gebeliğin son ayında kasıkta oluşan kanaldan geçerek torbadaki yerine inmesi gerekirken bu iniş yolunun herhangi bir yerinde kalmasına verilen isim. İstatistiklere göre, erken doğan bebeklerde normal zamanında doğan bebeklere oranla 3 kat daha sık görülüyor.

Acıbadem Hastanesi Kadıköy Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ferruh Şimşek “Her erkek çocuk doğumda testislerin yerinde olup olmadığının kontrolü için mutlaka muayene edilmelidir ve eğer bir aksaklık varsa yakından izlenmeli ve gelecek haftalarda inişi gözlenmelidir” diyerek aileleri uyarıyor.

Bebeklerde inmemiş testisin nedenleri

İnmemiş testis yeni doğan erkek bebeklerde çok sık rastlanan bir sorun olmasına karşın sebepleri kesin olarak bilinmiyor. Prof. Dr. Şimşek konuyla ilgili şunları söylüyor: “Nedenleri konusunda çeşitli teoriler ileri sürülmektedir. Testisin kendisinde olan ve açıklanamayan iç bozukluklar, hormonal etkiler, genetik bozukluklar hep ileri sürülen ve araştırılan nedenlerdir. Ancak kesin yanıt henüz verilememiştir.”
Her ne kadar sebepleri olarak bilinmese de, konuyla ilgili bilinen kesin bir gerçek var. O da prematüre bebeklerde bu sorunun daha çok yaşanması. Prof. Dr. Şimşek bunun sebebini şöyle açıklıyor: “Testisler gebeliğin 8. ayında normal yerine indikleri için prematüre bebeklerde daha sık görülmesi doğaldır. Çünkü testisler evrimlerini henüz tam tamamlamadan bebek doğmuş. Genellikle testisler ileriki haftalarda kendiliğinden inecektir. 1 yaş sonunda görülme sıklığı %1 kadardır. Erişkin yaşlara gelindiğinde yüzde 0.8 -1 arasında rapor edilmektedir.”

Etkileri

Testisler normal gelişimlerini sürdürebilmeleri için mutlaka normal anatomik pozisyonlarında olmak zorunda. Her şeyden önce burada yer almazlarsa gelişimleri bozuluyor ve giderek küçülüyorlar. Öyle ki bazı durumlarda hiç gelişmediği görülüyor. Bu problemi yaşayan çocuklarda kanser görülme riski daha fazla. Bu açıdan erişkin yaşlarda bu testislerde kitle olup olmadığının daha sık kontrol edilmesinde sonsuz fayda var. Prof. Dr. Şimşek bir noktanın daha altını çizerek aileleri uyarıyor: “İki taraflı inmemiş testislerde infertilite yani kısırlık riski fazla olduğu için bu açıdan da dikkatli olunmalıdır.”

Tanı

İnmemiş testiste en kesin tanı muayene ile konuluyor. Ancak muayenenin üroloji uzmanı tarafından yapılması gerekiyor. Prof. Dr. Şimşek “muayene ile saptanamayan testislerde laparoskopi yapılarak karın içinde testis aranmalı, damarları ve kordon yapıları gözlenerek tanıya varılmalıdır” diyor.

Tedavi

İnmemiş testisin kesin tedavisi, cerrahi yöntemdir. Her ne kadar hormonal tedavi denense de başarı oranı ancak yüzde 20’dir. Bu sebeple kesin sonuç için ameliyat şart. Prof. Dr. Şimşek ameliyatın yapılma yaşıyla ilgili şu bilgileri veriyor : . aydan itibaren ameliyat gündeme gelmeli, 2 yaştan önce mutlaka bitirilmelidir. Bu yaştan sonra testiste geri dönüşümsüz dejeneratif değişiklikler olduğu bildirilmiştir. Özellikle erişkin yaşlarda sperm yapımı ile ilgili aksaklıkların ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Bir bilinen risk de bu testislerde ileride testis tümörü gelişme oranının normale oranla 4-5 kat daha fazla olmasıdır. Bu nedenle ergenlik yaşından sonra testis hala indirilmemişse ameliyatla o anormal bölgedeki testisin çıkarılması tercih edilebilir. ”

Kaynak: Acıbadem Hastanesi web sitesi
(www.acibadem.com.tr)


İçeriği Paylaşın