Galatasaray Ödülü Prof. Dr. Ahmet Gül’ün

Galatasaray Ödülü Prof. Dr. Ahmet Gül’ün

Galatasaray Ödülü Prof. Dr. Ahmet Gül’ün

Bizi Takip Et


İlkleriyle tarihte önemli bir yere sahip olan ve Galatasaray Lisesi mezunları için 13. Sınıf olarak kabul edilen Galatasaraylılar Derneği’nin ülkemizin bilim, teknoloji, sanat ve kültür alanlarında yetiştirdiği kişilere destek vermek amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığı Galatasaray Ödülü, bu yıl tıp alanında verildi. İlk ödül  geçtiğimiz yıl ekonomi alanında Prof. Dr. Daron Acemoğlu’na verilmişti.

Bu yıl ikincisi verilen Galatasaray Ödülü’nün sahibi Romatoloji alanında ve Behçet Hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi tedavilerinde başarılı çalışmaları ve Tıp bilimine üstün katkıları nedeniyle Prof. Dr. Ahmet Gül oldu.

Galatasaray Ödülü’nün 2012 yılında tıp alanında verilmesiyle ilgili olarak Galatasaraylılar Derneği Başkanı Tevfik Bilge; “Galatasaray Ödülü ile amacımız farklı alanlardaki çalışmaları ve bu çalışmalara gönül vermiş kişileri ödüllendirmek” dedi.
Ahmet Gül’ün özellikle dünyada en çok Türkiye’de rastlanan Behçet hastalığı ve Ailevi Akdeniz ateşi ile ilgili sayısız çalışmasına dikkat çeken Bilge; Galatasaray Ödülü’nün , “Geçmişten Geleceğe Uzanan” değerleriyle Büyük Galatasaray Camiası’nın Türk bilim, sanat ve kültür dünyasına bir armağanı olduğunu belirtti.

SEÇİCİ KURUL ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

•    Dr. Reha Bilge (Seçici Kurul Başk.),
•    Prof. Dr. Emin Darendeliler, İstanbul Üniversitesi Öğr.Görevlisi
•    Prof. Dr. Vahdettin Engin, Marmara Üniversitesi Öğr.Görevlisi
•    Prof.Dr. Günay Anlaş, Boğaziçi Üniversitesi Öğr.Görevlisi
•    Prof. Dr. Şevket Ruacan, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
•    Prof. Dr. Hasan Yazıcı, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Kurucusu
•    Prof.Dr. Dursun Buğra, Genel Cerrahi Ana Bili Dalı
•    Av. Tevfik Bilge, Galatasaraylılar Derneği Başkanı

PROF. DR. AHMET GÜL KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Gül İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1987 yılında bitirmiştir. Uzmanlık eğitimini de aynı fakültede İç Hastalıkları ve Romatoloji alanlarında yapmıştır. Halen İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı’nda profesör olarak çalışmaktadır.

Araştırmaları Behçet hastalığı patogenezinde genetik ve immünolojik faktörlerin tanımlanması ve Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığının moleküler genetiği üzerine yoğunlaşmıştır. Bu konularda kendi fakültesi dışında Karolinksa Enstitüsü (İsveç), Manchester Üniversitesi, Epidemiology Research Unit (İngiltere) ve National Institute of Arthritis, Musculoskeletal and Skin Diseases (Amerika Birleşik Devletleri)’de araştırmalar yapmış ve yayınlarına 1600’ün üzerinde atıf yapılmıştır.

Prof. Dr. Gül 1995 yılında Sedat Simavi Ödülü’nü, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Meliha Terzioğlu ödülünü ve 2004 yılında TÜBİTAK teşvik ödülünü almıştır. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 2001 yılında GEBİP programına seçilmiş, 2005 yılında da Akademi’ye Asosiye Üye olmuştur.

Prof. Gül Romatizma Derneği, Behçet Hastalığı ile Savaş Derneği (Yönetim Kurulu Başkanı), İmmünoloji Derneği, Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi), International Society for Behçet’s Disease, Ailesel Akdeniz Ateşi Araştırma ve Dayanışma Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi) Üyesidir.


İçeriği Paylaşın