Lancet: İklim Değişikliği Nedeniyle Yeni Salgınlar Patlak Verebilir

The Lancet'in raporuna göre, iklim değişikliği nedeniyle dang humması, chikungunya ve zika salgınlarının patlak verme olasılığı günden güne artıyor.

Lancet: İklim Değişikliği Nedeniyle Yeni Salgınlar Patlak Verebilir

Bizi Takip Et


Bu yıl altıncısı yayımlanan ve 38 akademik kurum ile Birleşmiş Milletler kuruluşlarında görev yapan araştırmacıların fikir birliğini temsil eden Lancet Sağlık ve İklim Değişikliği Geri Sayım Raporu'na (Lancet Countdown) göre, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, adil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için küresel çapta acil eyleme geçilmesi gerekiyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Küresel sıcaklık artışının uzun vadede gezegende yaratacağı etkilerin bedelinin insan sağlığıyla ödeneceği ve iklim değişikliğine neden olan emisyonların nispeten daha az salındığı düşük gelirli ülkelerin toplumlarının en sert etkileri yaşayacağı öngörülüyor.

Birçok ülke iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine karşı hazırlıksız ve ülkeler yetersiz finansman nedeniyle sağlık ve iklim değişikliği konusunda planlarını uygulayamıyor. Dünyada, iklim değişikliğine uyum paketlerinde sağlık alanına ayrılan fonlar toplam iklim değişikliği uyum fonunun yüzde 0,3'üne karşılık geliyor.

Raporda takip edilen 44 göstergeye göre, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri "hiç durmadan" artıyor.

Dang humması, chikungunya ve zika salgınlarının patlak verme olasılığı, Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere, insani gelişme endeksi yüksek ülkelerde en hızlı şekilde artıyor.

CHİKUNGUNYA NEDİR?

Chikungunya virüsünün neden olduğu, akut ateşli bir hastalıktır. Kelime anlamı yerel Tanzanya dilinde 'iki büklüm yapan ' demektir. Eklem iltihapları ve şiddetli ağrılara bağlı hastanın hareketlerinde ve duruşunda kısıtlanma gelişmesi bu tanımlamaya neden olmuştur.

ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?

Flavivirus grubundan bir RNA virüsü olan Zika virüsünün neden olduğu ve insanlara sivrisinek ısırması ile bulaşan bir hastalıktır. İlk olarak Uganda'da 1947'de Zika Ormanı'nda bir Rhesus maymununda keşfedilmiştir. İnsanlarda ilk olarak 1954'de Nijerya'da bulunmuştur.

DANG HUMMASI NEDİR?

Dang humması dang virüsü kaynaklı bir enfeksiyondur. Sivrisinekler dang virüsünü bulaştırır. İnsanların kemikleri kırılır gibi şiddetli ağrı çekmesine neden olduğu için, Dang humması “kırık kemik humması” olarak da bilinir.


İçeriği Paylaşın