Kişiselleştirilmiş Tıp Nedir?

Kişiselleştirilmiş Tıp Nedir?

Kişiselleştirilmiş Tıp Nedir?

Bizi Takip Et


Büyüme Danışmanlığı ve Araştırma kuruluşlarından Frost & Sullivan`ın Avrupa çapında yürüttüğü “Kişiselleştirilmiş Tıp (Personalised Medicine) Pazarı”* araştırmasında insanın biyolojik çeşitliliğinin doğasının kişisel tıp uygulamalarını gerekli kıldığı, hastanın sağlık geçmişi, genetik yapısı ve bağışıklık sistemine bağlı olarak kök hücre ya da kişiye özel ilaç tedavisinin çok daha etkin, hızlı ve ekonomik bir çözüm olacağı vurgulanıyor.

NEDEN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP?

Modern tıbbın gelişmesine paralel olarak modern farmakolojinin kurulması ve yaygınlık kazanması olgusunda olduğu gibi yakın dönem zarfında genetik bilimi ve teknolojisinde gerçekleşen büyük atılımlar da kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının gelişmesine imkan sağlamış bulunuyor.

Frost & Sullivan`ın sağlık sektörü analistlerinden Rasika Ramachandran, kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının klinik çalışmaları dizayn, etkililik ve teşhis gücü bakımından geliştirerek, teşhis ve tedavide çok daha başarılı sonuçlar sağlayacağını belirtirken, ayrıca klinik çalışmalarda işgücü ve zamandan tasarruf sağlamaya, ilaç yanıt oranını artırmaya ve ters ilaç reaksiyonunu azaltmaya yardımcı olacağının altını çiziyor.

YANLIŞ TEŞHİS VE YANLIŞ İLAÇ YAZMA ORANI AZALACAK

Ramachandran, kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının ilacın yanında yardımcı bir teşhis testi olarak yapıldığında yanlış teşhislerin önemli oranda azalacağını vurguluyor. Öte yandan, söz konusu testlere göre farklılaştırılmış ilaç ürünleri geliştirilebilecek, bu sayede tedavide çok daha etkin ve hızlı olunması sağlanabilecek. Kişiselleştirilmiş yardımcı testlerin sağlık açısından bir başka avantajı ise uzman doktorların kişisel tercihlerine göre ilaç yazmalarını sınırlandırması.

TEDAVİDE YENİ BİR TERİM: THERANOSTİC

Yeni bir tıp terimi olan `theranostic` hastaların bireysel tanı ve terapileri için kullanılıyor. Bu konuda Frost & Sullivan`ın analizi, theranostic`in teknik etkisinin farmakolojide birleşik araştırma ve geliştirme harcamalarını düşürmekle birlikte ilaç sektörünün sürdürülebilir büyüme momentinde anahtar rol oynacağını ve sektörü iki kat büyüteceğini ortaya koyuyor.

Frost & Sullivan sağlık analistlerine göre kişiselleştirilmiş yardımcı tanı testlerinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel bu testlerin masraflarının henüz devletler tarafından tam olarak karşılanmıyor oluşu ve bunun neticesinde doktorların hastalarına testleri yazmakta tereddüt etmeleri.

Ancak analistler, Avrupa hükümetlerinin kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları konusuda gittikçe artan desteği göz önüne alındığında yakın gelecekte bu sorununun Avrupa genelinde aşılacağına ve kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarıyla teşhis ve tedavi modelinin yakın dönem yaşam tarzının sıradan bir parçası olacağının altını çiziyorlar.

*Avrupa`da Kişiye Özel İlaç Farmakotik ve Bioteknoloji Büyüme Ortaklığı hizmet programının parçasıdır.  Şu araştırmaları kapsamaktadır: Avrupa Doku Tanı Pazarı ve Avrupa Diabet Teşhis Pazarı. Taahhüt altına alınmış bütün araştırma hizmetleri, detaylandırılmış pazar fırsatlarını ve pazar katılımcılarıyla kapsamlı görüşmeler neticesinde geliştirilen endüstri eğilimlerini kapsar.


İçeriği Paylaşın