Özel Gereksinimli Çocuklara ve Ailelerine Diş Hizmeti!

Özel Gereksinimli Çocuklara ve Ailelerine Diş Hizmeti!

Özel Gereksinimli Çocuklara ve Ailelerine Diş Hizmeti!

Bizi Takip Et


İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (İAGB), dezavantajlı ve riskli gruptaki çocukların koruyucu diş hekimliği konusunda önemli bir ihtiyaca cevap verecek projeyi hayata geçirdi.

“PROJE TÜRKİYE GENELİNDE KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ TAKİP MODÜL SİSTEMİ VE VERİ TABANI OLUŞTURULMASINI DA SAĞLAYACAK’’

Projenin genel amacı; koruyucu ve önleyici diş hekimliği hizmetlerinde eğitim almış sağlık profesyonellerinden oluşan ekiplerle; ağız ve diş sağlığı boyutunda riskli çocuklar sınıfında yer alan ve İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı ilçelerde ikamet eden 6 yaş altındaki engelli bebek ve çocukların sağlıksız ağız florasından, yanlış beslenme sonucu oluşabilecek diş çürüklerinden ve kötü ağız hijyeni sebebiyle maruz kaldıkları risklerden korunmaları sağlamaktır. Proje kapsamında; engelli çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmeleri ve dolayısıyla fiziksel gelişimlerinin de desteklenmesine katkı sağlamayı hedeflenmektedir.

Türkiye de ilk defa diğer koruyucu sağlık hizmetlerine de katkı sağlayacak Ağız ve Diş Sağlığı Tarama ve Takip Modül Sistemi oluşturuldu.

Yaklaşık 1.200 engelli bebek ve çocuğun ev ziyaretlerinde kullanılacak koruyucu ve önleyici ağız ve diş sağlığı hizmet verilerinin, çürük riski tespit programlarının, etiyolojik ve sosyal faktörlerin de yer aldığı bütünleşik bir modül sistemi Türkiye de ilk defa proje dahilinde oluşturuldu. ‘Hastalık yoktur, hasta vardır.’ bakış açısıyla standart koruyucu diş hekimliği yöntemleri yerine bireye özgü korunma yöntemleri de modül dahilinde tespit edilerek ailelere yönelik programlar oluşturularak takipleri sağlanıyor.

SAĞLIK PROFESYONELLERİNE DE EĞİTİMLER VERİLİYOR

Benimle Gülümse Projesi kapsamında engelli çocuklarda ağız ve diş sağlığı bilgilendirmesi birçok yönden genel bilgilendirme ile benzerlik göstermektedir. Bunun yanı sıra farklılıklar da vardır. Bu farklılıklar, engelli bireylerin ve ailelerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bireyselleştirilmiş bilgilendirme programlarının hazırlanmasını ve bazı özel öğretim yöntemlerinin uygulanmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla bu alanda görev yapacak diş hekimleri ve yardımcı sağlık personellerinin bu yeterliliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesindeki 127 diş hekimi ve 43 yardımcı sağlık personeline “Diş Hekimliğinde Engelli Çocuklarda İletişim Yöntemleri, Tedavi Uygulamaları ve Koruyucu Diş Hekimliği Eğitimleri” Türkiye’de ilk defa multi disipliner bir yaklaşımla verilmiştir. Proje ekibinde yer alan profesyonel eğitimci kadrosu; özel eğitim öğretmeni, fizyoterapist, psikolog ve proje danışmanları olan diş hekimliği fakülteleri öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

AİLELERİN ÜZERİNDEKİ MANEVİ YÜKÜ HAFİFLETMEK İÇİN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE DESTEK HİZMETİ VERİLİYOR 

Özel gereksinimli çocukların ailelerinin de destek ihtiyacı göz önünde bulundurularak talep eden ailelere bireysel psikolojik danışma ve destek terapisi hizmeti proje ofisinde psikoloğumuz tarafından verilmektedir. Bu çerçevede 58 aileye bireysel psikolojik danışma ve destek terapisi çalışması başlatılmıştır. Seans sayısı 69’a çıkarılmıştır.

Özel gereksinimlere ihtiyaç duyan çocukların aileleri ile birlikte 1684 kişiye ulaşılmıştır. Projenin tamamında 4800 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.

“SÜREKLİ DESTEĞE DEVAM”

0 216 459 77 74 numaralı danışma hattından İstanbul ve Türkiye genelindeki özel gereksinimli çocukların ailelerinin de proje ekibindeki diş hekimleri tarafından ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti almaları sağlanıyor.

www.benimlegulumse.iagb.gov.tr web sitesi ve @projebenimlegulumse facebook hesabından da faydalı bilgiler paylaşılıyor.

TEDAVİLER DE BAŞLIYOR

Proje kapsamında ağız ve diş tedavi ihtiyacı tespit edilen engelli çocukların diş tedavileri de proje ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.

Benimle Gülümse Projesi ile engelli çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı doğumdan itibaren koruma programına alınarak öncelikle kendi bölgemizde, gelecek yıllarda Sağlık Bakanlığı kapsamında tüm Türkiye de bizimle gülümsemeleri sağlanacaktır.

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Lütfullah Orhan; Benimle Gülümse Projesi ile ilgili, “İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği olarak “Birlik’te nesilden nesile sıhhat” vizyonuyla 14.657.434 nüfusa sahip İstanbul ilimizde,  Birlik bölgemizde yer alan Adalar, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli ve Tuzla ilçeleri başta olmak üzere il geneli ve il dışından gelen hastalara; 12.000 çalışanımızla 4’ü eğitim ve araştırma, 2’si ağız ve diş sağlığı merkezi olmak üzere 13 sağlık tesisimizle; sağlık hizmeti veriyoruz.

Birliğimizdeki 13 sağlık tesisimizde; 879’u nitelikli olmak üzere 3000 yatak kapasitesi vardır. Yoğun Bakım Ünitesi yatak sayımız 407’ye ulaşmıştır. Bu açıdan İstanbul’un en geniş kapasiteye sahip Kamu Hastaneleri Birliği konumundayız.

Birlik olarak; Sağlık hizmetlerimizin ivmesini arttırmanın yanında;  eğitim, araştırma – geliştirme, sosyal sorumluluk projeleri, kurumsal kapasite geliştirme projelerine önem verdik.

Engelli çocuklar ile çalışmayı planladığımız projemizde istatistiksel olarak engellilik alanına baktığımızda;

  • Dünya nüfusunun yaklaşık % 15’ne karşılık gelen bir milyardan fazla kişinin çeşitli bedensel veya zihinsel engellilik durumuna sahip olduğu,
  • Ülkemizde ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engellilerin oranının yüzde 2,5 iken kronik hastalığı olanların oranının yüzde 9,70 olduğu, kaydedilmiştir.

2005 yılında yayınlanan Engelliler Hakkında Kanunun “ayrımcılığı önleme, erişilebilirlik, korumalı işyeri, rehabilitasyon” hükümleri gereğince iyileştirme ve uygun hizmet modelleri için kamu kuruluşlarının rol ve fonksiyonları belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2012 yılında “Sağlık Erişilebilirlik Rehberi” yayınlanmıştır. Bu bağlamda; sağlık tesislerinde engelli çocuk ve erişkinlere yönelik psikososyal destek hizmetleri, fiziksel çevre düzenlemeleri, denetlenebilir erişilebilirlik düzenlemeleri planlanmış ve uygulanmıştır.  Birliğimizde; engellilere ilişkin uygun psikososyal destek ve danışmanlık hizmetleri, erişilebilirliğin arttırılmasına ilişkin çalışmalar hassasiyetle devam etmektedir.

Projemizin konusu olan ağız ve diş sağlığı hizmetlerini değerlendirdiğimizde;

2016 yılında ilimizde 4.760.859 poliklinik girişi ile ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmiştir.

  • İl geneli ağız ve diş sağlığı hastalarında yüzde 6.65’lik artış
  • Kamu sağlık tesislerine başvuran hasta sayısında yüzde 13,25’lik artış,
  • 0 – 18 yaş ağız ve diş sağlığı çocuk hasta sayısında ise yüzde 16,57’lik artış, kaydedilmiştir.

Anadolu Güney Sağlık Ailesi olarak; İstanbul Kalkınma Ajansının hibe desteği ile 0-6 yaş grubundaki engelli bebek ve çocukların, koruyucu sağlık hizmet ve eğitimlerinin kendi ortamlarında yapılması, ağız ve diş sağlıklarının doğumdan itibaren koruma programına alınması konusunda önemli bir ihtiyaca cevap verecek yeni bir projeyi hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.

Benimle Gülümse projesi Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın ortaklığı ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün iştirakleri ile altı ilçede yürütülmektedir.

Projemizin; diğer ağız ve diş sağlığı programlarından en önemli farklılığı ise standart tarama ve muayene yöntemleri yerine kişiye özel tanı ve tedavi programlarının oluşturulacak olması, yazılım programı ile risk analizlerinin yapılması ve takiplerinin sağlanmasıdır.

En büyük amacımız özel bakıma ihtiyaç duyan bebek ve çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı koruma programına alınarak öncelikle, bölgemizde gelecek yıllarda tüm Türkiye’de bizimle gülümsemelerini sağlayabilmektir” dedi.


İçeriği Paylaşın