Prematüre Bebek Koalisyonu Kuruldu

Prematüre Bebek Koalisyonu Kuruldu

Prematüre Bebek Koalisyonu Kuruldu

Bizi Takip Et


Prematürelik ve buna bağlı kayıplar, ülkemizde halen bebek ölüm nedenlerinin ilk sıralarında yer alıyor.

Tüm bu gerçekler göz önüne alınarak, prematürelik hakkında farkındalığı artırmak ve yapılmakta olan çalışmalara katkı sağlayabilmek  amacı ile, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Başhekimi ve Yenidoğan Uzmanı, Doç. Dr. Nurullah Okumuş başkanlığında çok sayıda değerli uzmanın katılımı ile “PremaTürk: Prematüre Bebek Koalisyonu” kuruldu.

Prematürelik konusunda farkındalığı artırmayı hedefleyen PremaTürk: Prematüre Bebek Koalisyonu, ilk toplantısını 27 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Koalisyon Başkanı Doç. Dr. Nurullah Okumuş, “Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, Dünyada her yıl 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yüzde 40’ını yenidoğan ölümleri ve yenidoğan ölümlerinin de yüzde 80’ini, ilk sırada prematürite ve sorunları olmak üzere, düşük doğum ağırlığı, enfeksiyonlar ve doğum travması gibi nedenler oluşturmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre de, Dünyada her yıl 1.1 milyon bebeğin prematürite komplikasyonları nedeniyle öldüğü, yenidoğan ölümlerinin ilk ve en önemli nedeninin prematürelik olduğu belirtilmektedir. Bu raporlarda ayrıca, Prematüre ölümlerinin yüzde 75’inin önlenebilir ölümler olduğu da belirtilmektedir” dedi.

PREMATÜRE  BEBEKLERİN SAĞLIK SORUNLARI

Konuyla ilgili açıklama şöyle:

“Türkiye’de 1 yılda yaklaşık 1,3 milyon doğum olmakta ve bu doğumların yüzde 12’si prematüre doğum olarak gerçekleşmektedir. Bu da yaklaşık her yıl 150.000 prematüre bebeğin doğduğunu göstermektedir. Bunun yanında, son yıllarda pek çok ülkede prematüre doğum oranlarının yükselişte olduğu, 1995 yılından günümüze, prematüre doğum oranlarında 2 kata yakın artış olduğu görülmüştür.

Organ ve doku sistemleri tam gelişmemiş olarak doğan prematüre bebekler, akciğerin gelişmemiş olmasına bağlı solunum yetmezliği, kardiyovasküler sisteme ait problemler, barsakların yeterince gelişmemiş olmasına bağlı beslenme yetersizliği ve bozuklukları, beyin kanamaları, görme kaybına neden olabilen göz problemleri, sarılık, enfeksiyon gibi problemler açısından ciddi risk altındadırlar. Bu bebekler ayrıca, hayatlarının ileri dönemlerinde öğrenme, bilişsel ve davranışsal bozukluklar, serebral palsi, duyusal bozukluklar, enfeksiyonlar ve kronik akciğer hastalıkları açısından daha fazla risk altındadırlar.

Bu bebeklerin tedavi ve uzun dönemli takipleri, ciddi bilgi ve beceri gerektirmesinin yanında, ileri teknoloji ve eğitimli sağlık elemanları tarafından donanmış yoğun bakım üniteleri tarafından yapılmalıdır. Bunun yanında uzun süre hastanede yatan, taburcu edildikten sonra da, özellikle kronik handikapları gelişmiş olan prematüre yenidoğanların aile, toplum ve devlet için maddi ve manevi etkileri de oldukça fazladır.

Son yıllarda, özellikle dengesiz ve yetersiz beslenme, kadının iş hayatında daha fazla yer alması ve beraberinde stresli ve uzun süreli çalışma ortamları, sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımındaki artış, çevresel kirleticilerdeki artış, obesite, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkların artışı, annelerin ileri yaşlarda gebe kalmaları ve yardımcı üreme tekniklerinin yaygınlaşması ve buna bağlı çoğul gebeliklerdeki artış gibi nedenlerle, ülkemizde ve tüm Dünyada prematüre doğumlardaki artış dikkate alındığında, prematüre doğan bebekler ve sorunlarının giderek artan bir önem kazandığı açıktır.

Bu konuda ülkemizde yürütülmekte olan çalışmalara destek olabilmek ve toplumsal bilinci artırabilmek amacı ile farklı disiplinlerden bu işe gönül vermiş uzman arkadaşlarımızla, “Prematürk” adında Prematüre Bebek Koalisyonu’nu kurduk. Bu koalisyonun amacı, öncelikli olarak Türkiye’de prematüreliğin ve neden olduğu problemlerin önlenmesi, çağın gerektirdiği ölçütlerde prematüre sorunlarının tedavisi, uygun prematüre bakımının sağlanması, prematüreliğin aile ve toplum üzerindeki etkilerinin ortaya konması ve çözüm önerilerinin oluşturulması ve resmi ve sivil kurumların bilgilendirilip, prematüreliğin getirdiği problemler konusunda farkındalığın sağlanması ve bu problemlerin çözümü için politikaların oluşturulmasıdır. Toplumun ve ailelerin, yenidoğan sağlığının yanı sıra prematüre sağlığının önemi konusunda bilgilendirilmesi, prematüre problemlerinin uygun ve zamanında tedavisinin öneminin vurgulanması, prematüreliğin neden olabileceği ve çoğu zaman farkında olmadığımız veya geç farkına vardığımız geç dönemdeki komplikasyonları hakkında bilgilendirilmesi de hedeflerimiz arasında.

Önemli noktalardan birisi de, prematüre doğumların ailelerin iş, sosyal hayat, aile içi iletişim ve paylaşımlarda ciddi etkilenmelere neden olabileceği, özellikle annelerin prematüre bebek doğumlarından en fazla etkilenen kesim olduğu ve özellikle iş hayatında annelerin iş kaybı, statü kaybı, maddi kayıplara uğrayabildiği, prematüre bebeklerin zamanında doğan bebekler gibi görülerek mevcut kanunların izin süreleri veya iş garantisi gibi konularda eksiklikler içerdiğinin bilinmesidir. Bu yüzden,  yenidoğan ve prematüre bakımını iyileştirecek ve prematüre bebekler ile ailelerini destekleyecek en etkili sağlık politikalarının geliştirilmesini ve uygulanmasını teşvik etmek Prematürk Bebek Koalisyonu’nun öncü amaçları arasında yer almaktadır.”

PREMATÜRK BEBEK KOALİSYONU’NDA KİMLER VAR?

PremaTürk Bebek Koalisyonu’nda, Doç. Dr. Nurullah Okumuş , TBMM Sağlık Komisyonu üyesi ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Türkan Dağoğlu, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu’nu temsilen Dr. Sema Özbaş,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bakım Hizmetleri Dairesi’nden Dilek Sancar, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gelişimsel Pediatri Bölüm Başkanı ve Gelişimsel Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. İlgi Ertem,  Neonatoloji Yoğunbakım Hemşireleri Derneği’nden Hemşire Döne  Eroğlu, El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı Özgür Doğa Keleş, Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fahri Ovalı ve Sağlıklı Nesiller Derneği Başkanı Enginer Birdal yer alıyor.


İçeriği Paylaşın