Rahim Ağzı Kanserinin Tanı ve Tedavisi

Rahim ağzı kanserinin tanı ve tedavisi... Rahim ağzı kanseri (HPV), kadınlar arasında en sık görülen kanser türü. Rahim ağzı kanseri tanısının nasıl koyulduğunu, tanıda faydalanılan yöntemleri ve tedavisindeki gelişmeleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Emekli Öğretim Üyesi Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Eski Başkanı Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Macit Arvas anlattı.

Rahim Ağzı Kanserinin Tanı ve Tedavisi

Bizi Takip Et


RAHİM AĞZI KANSERİNİN TANI VE TEDAVİSİ

TANIDA HANGİ YÖNTEMLERDEN FAYDALANILIYOR?

. Rahim ağzı kanserine tanı nasıl koyuluyor? Tanıda hangi yöntemlerden faydalanılıyor?

‘‘25 yaşın altında olanlara daha çok smear testi ile tanı koyuluyor. HPV DNA testleri ise daha çok 30 yaşın üstüne yapılıyor. Ama 25 yaşa kadar da HPV DNA testleri yapılabilir denilmiştir. Dünyada 10 aylık testler var ve bu testler arasında gayet iyi sonuç verecek yirmiye yakın test bulunuyor. Ama sadece beş test FDA tarafından onaylanmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın Kanser Araştırma Merkezleri’nde 30 yaşın üzerine HPV DNA testleri bedava olarak bakılabiliyor. O testlerde yüksek risk çıkarsa onlara da smear ile bakılıyor. HPV DNA testleri bugün smear testinin yerine aşağı yukarı geçmiştir. Ama genelde 30 yaşın altına birtakım tarama testleri, daha etkili olduğu için smear ile yapılıyor. Çünkü erken yaşlarda HPV DNA’sı çok fazla pozitif olduğu için bizi yanlış yönlendirebilir.’’

‘‘DÖRT SANTİMDEN BÜYÜK TÜMÖRLERE CERRAHİ GEREKİYOR’’

. Rahim ağzı kanserinde kanserin evresine göre ne tür tedavi seçenekleri var?

‘‘Rahim ağzı kanserinde evrelemeler genellikle o kanser ameliyatını yapacak kişiye kalıyor. Ama genel anlamda herhangi bir şekilde yayılmış büyük rahim ağzı kanserlerinde dört santimden büyük bir tümör varsa (kriterimize göre bazen 6 santime kadar da çıkıyor) bunu cerrahi yapıyoruz. Çünkü cerrahinin kendine göre birtakım avantajları var. Eğer değilse radyoterapi ve kemoterapiyle birlikte gayet iyi sonuçlar alınabiliyor.’’

. Jinekolojik kanser cerrahisinin örneğin iyi huylu bir miyom ameliyatına göre farklılığı nedir?

‘‘Jinekolojik kanser cerrahisi özel deneyim gerektirir. Örneğin mesane, bağırsak hatta kısmi karaciğer ve dalak gibi organlarda bütün lenf nodlarının çıkartılması, tüm karın içi zarının yüzülmesi zaman ve deneyim ister. Üst batın cerrahisinde, karaciğer ve pankreas cerrahları üst düzey arkadaşlarımızdır. Bunların sayısı gerçekten çok azdır. Onlardan öğrene öğrene bir noktaya kadar geldik ve bugün bizler bunların hepsini aşağı yukarı yapabilecek pozisyondayız. Ama bazılarında yardım istiyoruz. Multi disipliner bir iş olduğu için bu merkezlerde psikiyatrist, radyasyon onkoloğu, patolog ve medikal onkoloğun olması gerekiyor.’’

TEDAVİDE NE TÜR GELİŞMELER VAR?

. Rahim ağzı kanserinin tedavisinde ne tür gelişmeler var?

‘‘Artık büyük cerrahiler daha minimale yani kapalı cerrahiye inmeye başladı. Rahim ağzı kanserlerinde gerekli ameliyatlarda laparoskopik ve robotik cerrahiden vazgeçtik. Özellikle büyük tümörlerde bunu yapacak kişilerin dikkat etmesinde fayda var. İkincisi, eskiden çok büyük lenf nodları çıkartıyorduk; pelviste ya da aorta giden alanların tamamını yüzüyorduk. Bunlar da hastalarda hem kanama açısından hem de ayaklarda şişmelerde bazı sorunlar yapıyordu. Şimdi rahim ağzı kanserinde, ilaçlar vererek bunların nereye yayıldığını görüp sadece onları açık ameliyatla çıkararak da ameliyatı yapabiliyoruz. Dünyada 2018’de yapılan önemli bir çalışmada hem nüksetmede hem de hastanın kaybında açık cerrahinin kapalıya göre daha iyi olduğu ortaya çıktı. Ama iki santimin altındaki tümörler kapalı cerrahi ile yapılabilir. Çünkü tümör büyüklüğü hastanın geleceğini belirleyen önemli bir faktörlerden bir tanesidir. Ne kadar tümör büyürse o kadar yayılma ihtimali var demektir.’’


İçeriği Paylaşın