“Ruhsal Hastalığı Olanların Karşılaştıkları En Büyük Zorluk Damgalama”

“Ruhsal Hastalığı Olanların Karşılaştıkları En Büyük Zorluk Damgalama”

“Ruhsal Hastalığı Olanların Karşılaştıkları En Büyük Zorluk Damgalama”

Bizi Takip Et


Tüm dünyada zihinsel sağlık konularında farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 10 Ekim günü  “Dünya Ruh Sağlığı Günü” olarak kutlanıyor. Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, hastaların damgalanarak toplumdan dışlanmasını önlemek için toplumun tüm kesimlerinin duyarlı olması gerektiğine dikkat çekiyor. Abdi İbrahim Otsuka ayrıca bir kampanya başlatarak 10 Ekim’de saat 10:10’da herkesi damgalamaya karşı ayağa kalkmaya davet ediyor.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, her yıl 10 Ekim’de kutlanan Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde zihinsel sağlık konularında farkındalık yaratmak ve hastaların topluma kazandırılmasını desteklemek amacıyla bilinmesi gerekenleri aktardı.

Ruh sağlığı ve ruhsal hastalığı olanların yaşadıkları sorunlar hakkında toplumun bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bilgilerin paylaşıldığı 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ile bu alandaki sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve hastaların gündelik yaşamda karşılaştığı engellerin çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Abdi İbrahim Otsuka ayrıca bir kampanya başlatarak 10 Ekim’de saat 10:10’da herkesi damgalamaya karşı ayağa kalkmaya davet ediyor.

STİGMA (DAMGALAMA) NEDİR?

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, ruhsal hastalığı olanların toplumdan dışlanarak damgalanmalarının, yaşadıkları sorunların başında geldiğine dikkat çekiyor. Ortaçağ’dan bu yana ruhsal hastalık problemleri yaşayan kişilerin toplumda ağır suçlamalara ve aşağılamalara maruz kaldığını belirten uzmanlar, hastaların çeşitli önyargılarla ayrımcılığa maruz bırakıldıklarının altını çiziyor.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, bireyin ilk olarak ruhsal hastalık tanısı almasıyla birlikte etiketlendiğine dikkat çekerek, ruhsal hastalığa sahip bireylerin tehlikeli ve ne zaman ne yapacağı belli olmayan kişiler olarak görülerek damgalanmasının hastalara büyük zarar verdiğine işaret ediyor.

EN FAZLA DIŞLANAN GRUP ŞİZOFRENİ HASTALARI

Ruhsal bozukluk tanısı alan bireyler içinde şizofreni hastaları, damgalamadan en fazla etkilenen grup. Dünya Psikiyatri Birliği’nin şizofreni nedeniyle ortaya çıkan damgalama ve ayrımcılıkla küresel savaş kampanyası için düzenlediği ankette, toplumun şizofreni hastalarına yaklaşımı incelendi. Araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 20’si bir şizofreni hastasıyla arkadaşlığını sürdüremeyeceğini, yüzde 50’si aynı odayı paylaşamayacağını, yüzde 75’i ise şizofreni hastası biriyle evlenemeyeceğini belirtiyor.

NE YAPMALIYIZ?

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, damgalama karşıtı çalışmalarda öncelikle toplumda var olan yanlış inanç ve bilgileri değiştirmeye çalışmaya odaklanmak gerektiğini belirtiyor. Hastaların damgalanması ve dışlanması tamamen yok edilemese de yanlış inanç ve yargıların eğitim ve farkındalık yoluyla değiştirilebileceğini belirten uzmanlar, bu yolla umutsuzluğa kapılmadan mücadeleye ve destek vermeye devam etmek için toplumu uyarmak gerektiğine dikkat çekiliyor.

Öncelikle ruh sağlığını korumanın ve hastalığı önlemenin önemine dikkat çeken Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü ayrıca şunları öneriyor:

  • Uygun tedavi stratejilerinin kullanımı arttırılmalı.
  • Hastalar, ruh sağlığı bakım hizmetlerinden yararlanmaya teşvik edilmeli ve imkanlar güçlendirilmeli.
  • İhtiyaç sahibi kişilerin bakımına destek olunmalı.
  • Risk faktörleri, stresle mücadele ve sağlıklı çevre yaratma konularında bilinç arttırılmalı.
  • Toplumun olumsuz algı ve davranışlarını değiştirmeye yönelik eğitimler verilmeli
  • Kamu politikalarını ve yasaları, damgalamayı azaltacak ve ruhsal hastalıklara yasal koruma olanaklarını arttıracak şekilde düzenleme getirilmeli.
  • Ülkemizdeki tıp ve hemşirelik eğitimlerine, ruhsal hastalıklar konusunda bilgi, inanç, tutum ve davranış değiştirmeye yönelik özel eğitim programları eklenmeli.
  • Öğretmenler, basın mensupları, din adamları, muhtarlar, sağlık görevlileri ve polis gibi meslek mensupların damgalamayla mücadele konusunda eğitilmeli.

‘GÖRMEZDEN GELMEYELİM – TARİH ÖNCESİNDEN GÜNÜMÜZE ŞİZOFRENİ SERÜVENİ’ SERGİSİ

Abdi İbrahim Otsuka toplumun genelinde damgalamaya karşı farkındalık yaratmak amacıyla önemli çalışmalar sürdürüyor. 2014 yılında başlatılan ve Türkiye’de bir ilk olan, şizofreni konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen ‘Görmezden Gelmeyelim – Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni’ sergisi özellikle şizofreni hastaları ve hasta yakınlarının yaşadığı damgalama konusunda farkındalığı artırıyor. ‘Görmezden Gelmeyelim – Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni’ sergisi bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de ziyaretçilerle buluştu. Geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şizofreni Dernekleri Federasyonu’nun desteğiyle Yenikapı Metro İstasyonu’nda ziyaretçilerle buluşan sergi yaklaşık 1 milyon 950 bin kişiye ulaştı. Sergi Türkiye’nin farklı illerinde de sergilendikten sonra Japonya’dan başlayarak dünyaya açılacak.


İçeriği Paylaşın