Sağlıklı Bir Kurbanlık Nasıl Seçilmeli?

Sağlıklı Bir Kurbanlık Nasıl Seçilmeli?

Sağlıklı Bir Kurbanlık Nasıl Seçilmeli?

Bizi Takip Et


İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan tarafından yapılan açıklamada ​Kurban B​ayramı’nın 3-4 milyon kurbanlık hayvanın kısa bir süre içinde yer değiştirdiği ve kesildiği karmaşık bir organizasyon olduğu belirtilerek ​”Kurban kesimi; öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere çok iyi planlanmalıdır. İyi yönetilemezse hayvan, çevre ve insan sağlığı açısından ciddi sorunlar yaşanabilir. Sağlıklı bir kurban bayramı için; Hayvanların nakil edilmesi, barındırılması, satışı, kesilmesi ve atıkların uygun bir şekilde bertaraf edilmesi  aşamalarının doğru yapılması gerekir” dedi.

​Prof. Dr. Arslan, konuyla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:​

​. Öncelikle kurbanlıklar; kurban komisyonlarının belirlediği belediyelerin hazırladığı satış ve kesim alanları, hayvan borsaları ile ticari satış yerlerinden satın alınmalıdır.

. Satın alınacak kurbanlık hayvanın kurbanlık vasfı olması için bazı kurallar vardır. Veteriner hekim tarafından düzenlenmiş r​esmi v​eteriner s​ağlık raporu, b​üyükbaş hayvanlarda küpe ve kimlik kartı (pasaportu), k​üçük baş hayvanlarda kulak küpesi mutlaka olmalıdır. ​Sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1 yaşını doldurmuş erkek hayvanlar öncelikle tercih edilmelidir.

​. ​Sağlıklı bir kurbanlık hayvan, canlı ve genel görünüşü sağlıklı olmalı, vücut girintileri çok belirgin olmamalıdır. Gebe veya yeni doğum yapmış, çevreye karşı anormal tepkili veya çok duyarsız ve kısmi/genel felçli olan hayvanlar, öksürüğü olan ve tüyleri karışık ve mat halde olan, yutma zorluğu bulunan, iştahsız hayvanlar anormal kokulu ishali olan ve herhangi bir uzvu olmayan hayvanlar tercih edilmemelidir.

​. ​Kesim öncesi kurbanlık hayvanlar dinlendirilmeli ve kesimden önce 12 saat boyunca yem verilmemedir.

​. ​Kurbanlık hayvanları strese sokacak kötü muamelelerden ve hareketlerden kesinlikle kaçınılmalı, hayvanların kesilen diğer hayvanları görmeleri engellenmelidir.

​. ​Kesimde kullanılan alet malzemeler yeteri kadar keskin ve dezenfekte edilmiş olmalıdır.

​. ​Kesim, ehil kişiler tarafından en az acı verecek şekilde, hızlı yapılmalıdır.

​. ​Gerek kesimden önce gerekse kesim sırasında hayvanların strese girmeleri hem hayvan refahı açısından sakıncalıdır, hem de  hayvanlardan elde edilen etlerin kısa sürede bozulmasına  neden olacaktır.

​. ​İstanbul’a gelen kurbanlık hayvanların sadece  yüzde ​5-10’u kesimhane veya komisyonların belirlediği yerlerde, kalan kısmı ise bahçe, otopark, otoban kenarlarında, oto yıkama yerlerinde ve hatta sokak ortasında kontrolsüz olarak kesilmektedir. Kurbanlıklar mutlaka belirlenmiş teknik ve hijyenik şartlara sahip yerlerde kesilmelidir.

ÖZEL MÜLK VE BAHÇENİZDE KURBAN KESECEKSİNİZ…

​. ​Özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklerin uyması gereken kurallar da yasalarca belirlenmiştir. Buna göre; Kesim yeri beton, asfalt vb. sızdırmaz malzemeden yapılmalı, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılmalı, gerektiğinde kireçlenmelidir. Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulmalı, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak bayram süresince hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilmelidir. Bu hizmetlerin verilmediği yerlerde bahsedilen atıklar ve var ise hastalıklı bölümler kesim yapanlar tarafından en az iki metre derinliğinde çukura gömülmelidir.

. ​Kurban atıkların rastgele çevreye atılması ve sokak hayvanları tarafından taşınması bir çoğu insana bulaşabilen zoonoz hastalıkların yayılmasına neden olacaktır.

​. ​Hijyen kurallarına uymayanlara ve hayvana eziyet edenlere ceza uygulanmaktadır. Hayvanlar kesilirken dinî kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak kesim yapılması gerekir. Bu kurallara uymayan kişilere hayvan başına 232-3150 TL arasında değişen para cezası uygulanmaktadır.

. Her kurban satış ve kesim  alanında mutlaka v​eteriner hekimler görevlendirilmiştir. Vatandaşlar kurbanlığın sağlığı ve resmiliği konusunda şüphe duyarlarsa görevli veteriner hekimden destek isteyebilirler. İstanbul Veteriner Hekimler Odası olarak vatandaşların dini ibadetlerini gerçekleştirirken olumsuzluklar yaşamaması için üyeleriyle kurban alanlarında görev almaktadır.  Veteriner ​hekimler olarak bu bayramda kesim için mutlaka en az acı veren şekilde kesim yapılmasını, çocuklarımızı derinden etkileyen dehşet verici görüntülerin önüne geçilmesini umuyor, kurban bayramının sağlıklı huzurlu geçmesini diliyoruz.

VETERİNER HEKİMLERİN SORUMLULUKLARI VE SORUNLARI…

Prof. Dr. Arslan, veteriner hekimler olarak t​oplumun bulaşıcı hastalıklardan korunması ile güvenilir ve yeterli gıda alabilmesi için,  koruyucu hekimlikle başlayan, mezbahada kesime, oradan soframıza kadar her aşamada görev alan sağlık mesleği mensubu olduklarına dikkati çekerek ​şunları söyledi:

“Görev yaparken ​bazen katır sırtında, bazen araçla kötü yollarda uzun mesafeler kat ederken, ​bazen etten, sütten, laboratuvardan, kesimden bulaşan hastalık etkenleriyle,

​​bazen insan veya hayvanlar tarafından yapılan şiddete maruz kalarak hastalanıyor, yaralanıyor, yaşamımızı kaybediyoruz.Her şeye rağmen ettiğimiz hekimlik yeminini unutmuyor, toplum ve hayvan sağlığını korumak için fedakarca çalışıyoruz. Bu kurban bayramında da görevimizin başında olacağız. Çünkü biz hekimler kist hidatid, verem, bruselloz, şarbon, kuduz ve diğer zoonoz hastalıkların insan sağlığı için nedenli önemli olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan, her türlü fiziksel ve ruhsal sağlık riski altında çalışan veteriner hekimlerin diğer sağlık çalışanlarına getirilen fiili hizmet zammı ve özlük hakları düzenlemesinin dışında tutulması mesleki kamuoyumuzu üzmekte, kamuoyu vicdanını yaralamaktadır. Yetkilileri, yapılan düzenlemeye veteriner hekimlerin de dahil edilmesi için adım atmaya davet ediyoruz.”


İçeriği Paylaşın