Üç Boyutlu Burun Estetiği

Üç Boyutlu Burun Estetiği

Üç Boyutlu Burun Estetiği

Bizi Takip Et


Burun estetiği nedir? İdeal bir burun nedir? Kişinin istediği ne ölçüde önemlidir? Üç boyutlu burun estetiği nedir? Size burnundan memnun olmayan bir kişi geldiğinde ne yapıyorsunuz? Üç boyutlu burun estetiğinin söylediği ile hastanın arzusu size nasıl yansıyor?

Biruni Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın burun estetiği ve üç boyutlu rinoplastiyi Sağlığım İçin Herşey’de anlattı.

. Burun estetiği nedir?
“Burun estetiği, sadece estetik bir cerrahi değildir. Burun bir bütündür. Burnun asıl görevi solunum sistemindeki ilk kapı olmasıdır. Görevi de görünümü kadar önemlidir. Bunların ikisini paralel yürütmek gerekir. Şekil bozukluğu nefesle ilgili değil dememek gerekir. Çünkü çatı yapısı burnun dış kapıları nefes problemini de etkiler. Burun estetiği denildiğinde büyük bir kapsamı içerir. Hem estetik açıdan hem de fonksiyonel açıdan düzelten bir ameliyattır.”

‘‘HER ZAMAN GÜZEL BURUN İYİ NEFES ALAN BURUN DEĞİLDİR’’

. İdeal bir burun nedir? Kişinin istediği ne ölçüde önemlidir?
“Okka burun tabiri çok yaygındır. Hastalar da bazen bunu talep edebiliyorlar. Fakat bu kavram çok dardır. Çünkü herkese aynı burun olmaz. Herkesin yüzünün dinamiği ve orantısı çok farklıdır. Birisinin  çok beğendiği bir burun başkasında güzel olmayabilir. Hasta geldiğinde ekran açılır. Ekranda bazı önemli noktalar vardır. Yatay ölçüler olan altın oranlara bakılır. Burnun üç yatay bölmenin içinde yer alması gerekir. Eğer almıyorsa bir problem vardır. Yüz, beş dikey çizgiye bölündüğünde burundaki mesafe ile göz arasındaki mesafe eşit olmalıdır. Bunun içinde değilse bir problem var demektir. Estetik çizgi denilen, kaştan başlayarak burun ucuna uzanan her iki taraf da gelişi güzel olan hayali bir çizgi vardır. Bunların paralel ve eşit olması gerekir. Bu eşit değilse burun aksı eğridir. Dördüncü öğe ise burnun ucunun dudakla ve elmacık kemikle, gözün alt tabanıyla olan açısal ilişkileridir. Burnun ucu kalkık mı aşağı mı bunların bir normatif değerleri vardır. Bir kıyafette bir arma vardır. İki tane silüet sırt sırta verir. Fakat tek farkları burunlarıdır. Birini kadın birini erkek olarak tanımlayabilirsiniz. Buradaki temel fark erkeklerdeki açısal değerler ve burnun dümdüz inmesi ile kadınlarda bir miktar burun ucu ile burun kemeri arasında açı farkı olmasıdır. Böylece maskülen ve feminen burun ayırt edilebilir. Ama bunun normal değerlerin içerisinde olması gerekir. Eğer onu aşarsa o zaman problemler başlar. Her zaman güzel burun iyi nefes alan burun değildir. Buna da dikkat edilmelidir. Eğer bu öğelere dikkat eder ve sadık kalırsak hemen hemen her burun güzel olur.”

ÜÇ BOYUTLU TEKNOLOJİ

. Üç boyutlu burun estetiği nedir?
“3D rinolojik, üç boyutlu burun estetiği tekniğinin esas adıdır. Hastaların en büyük endişeleri ameliyattan sonra burunlarının şeklinin nasıl olacağıdır. Ancak bu öngörülemez. Fotoğraf veya heykel gibi gösterilen imgeler hiçbir zaman ameliyatla birebir örtüşmez. Yapışan iki boyutlu ya da üç boyutlu simülasyonlarla bir fikir verilir. Bu simülasyonlar da ameliyatta yapılabilecek manevralardır. O 3D de bu anlama gelir. Rinolojik kısmı ise lojik Latincede matematik demektir.  Ameliyat, matematiksel kavramlarla birleştirilmektedir. Belli oranlar ve belli geometrik değerler vardır. Bu değerlerin ve oranların içerisinde kalındığı sürece o burun aşağı yukarı güzel çıkar ve bir problem olmaz. Üç boyutlu tarama cihazları ile yüzün birebir ölçüsü alınır. Ardından belli mühendislik programları ile ölçüler değiştirildiğinde oranlar alınır. Örneğin burun kemerinde bir yükseklik varsa ve bu burun düşürülmek isteniyorsa eskiden bu göz kararı ile yapılırdı. Cerrahın  deneyimi de varsa çoğu burun güzel çıkıyordu. Bugün, göz kararı ile değil de matematiksel boyutlarla değiştirerek hata payını azalttık. Üç boyutlu teknolojide mihenk budur.”

Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın

Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın

“ÖLÇÜLERİ TUTTURMAK İÇİN AMELİYAT BİREBİR ÖLÇÜLEREK YAPILIR”

. Size burnundan memnun olmayan bir kişi geldiğinde ne yapıyorsunuz?
“Önce farklı açılardan fotoğrafları çekilir. Simülasyon programı ile burun üzerinde değişiklikler yapılır. İki boyuttaki değişiklikler ölçülebilir değil farazi değişikliklerdir. Hastaya sadece bir fikir sağlar. Hastanın ana fikri alındıktan sonra üç boyutlu taramaya geçilir. Gerçek yüzü sanal bir çamur ile ekrana atılır. Sanal heykel birebir gerçek boyutlardır. Ameliyat öncesi gerçek boyutları üzerinden cerrahi olarak değişiklikler yapılır. Aradaki farklar kıyaslanır. Hasta modeli kendine uygun gördüğünde aradaki fark ölçülür. Burun ucu ne kadar yükseldi, burun kemeri ne kadar düştü, ne kadar daraldı hepsi ölçülüyor. Sonra uygulamaya dökerken iki yöntem vardır; ya üç 3 boyutlu tarayıcı ile kalıba basılır. Bu da ameliyat esnasında elimizde olur. Veya ekran üzerinde mühendislik programı zaten ölçüleri verir. Bu ölçüler kaydedilir. Ameliyat sırasında pergel ve ölçüm aletleri de olur. O ölçüleri tutturmak için ameliyat birebir ölçülerek yapılır.”

. Üç boyutlu burun estetiğinin söylediği ile hastanın arzusu size nasıl yansıyor?
“Üç boyutlu bizim elimizde. Biz değiştirebiliyoruz. Elimizde bunun olması onun doğru olduğu anlamına gelmez. O yüzden değişiklikleri cerrah yaptığında hastaya burnunun örneği üzerinden izah edilir. Hasta burnu biraz daha dar olsun istiyorsa ona göre orta bir noktada buluşuluyor. Bunlar ameliyat öncesinde detaylıca tartışılıyor.”

‘‘STANDARTİZE ETMEK HATA PAYINI DÜŞÜRÜR’’

. Bu yöntemin hastaya getirdiği ne gibi avantajlar var?
“Estetik ameliyatlarını standartize etmek çok zordur. Çünkü her şey görecelidir. Fakat birtakım şeyler standardize edildiğinde hata payı düşer. Örneğin meme büyütme ameliyatında farklı bir sistem vardır. Şuanda bütün dünyada aynı yöntem kullanılır. Bunda olduğu gibi kullanma nedeni  ameliyatı standardize etmektir. Burun ameliyatında da yavaş yavaş buna doğru gidiliyor. Yakın gelecekte bu vazgeçilmez silahlardan biri olacak.”

. Ameliyatı genellikle kapalı olarak mı yapıyorsunuz? Ameliyattan sonra şişlik, morluk oluyor mu? Kişinin bandaj takması gerekiyor mu? Burun estetiği olan bir kişi ne zaman denize girebilir? Burun ameliyatı geçirmek isteyen bir kişi ne kadar zaman ayırmalıdır?
“Ameliyatın açık veya kapalı yapılması hastaya göre tercih edilir. Birtakım manevralar kapalıda yapılamaz. Bazı hastaların ise burun yapısı kapalı için uygun olur. Dolayısıyla burada cerrahın tercihi ve hastanın burun yapısı devreye girer. Kapalı ile açık yöntem arasında iyileşme sürecinde çok bir fark yoktur. Şişme ve morarma konusunda en önemli konu anestezidir. Ameliyat esnasında kanama yaşanmazsa ve kanama oranı çok düşük olursa o hastalarda morarma çok az olur. Bir de eskiden olduğu gibi kemik kırmalarda keski kullanılmaz. Ya testere ya da ultrasonik aletler kullanılır. Böylece şişme ve morarmalar azalır. Burun ameliyatlarında yedi günden sonra kişi normal hayatına dönebilir. Denize girmek isteniyorsa ortalama 15 gün öngörülür.”


İçeriği Paylaşın