Akciğer Sertleşmesi Dünyada Yaklaşık 3 Milyon İnsanı Etkiliyor!

Akciğer Sertleşmesi Dünyada Yaklaşık 3 Milyon İnsanı Etkiliyor!

Akciğer Sertleşmesi Dünyada Yaklaşık 3 Milyon İnsanı Etkiliyor!

Bizi Takip Et


16-24 Eylül tarihlerinin dünyada İPF Haftası olarak kabulü gündemde. Bu nedenle Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Gülfer Okumuş, sıklıkla 50 yaşın üzerinde görülen ve nedeni tam olarak bilinmeyen İdiopatik Pulmoner Fibrozis (İPF) hakkında bilgi verdi:

AKCİĞER SERTLEŞMESİ YANİ İPF ÇOĞUNLUKLA ERKEKLERDE GÖRÜLÜYOR!

İPF, tüm dünyada toplam yaklaşık 3 milyon hastanın sahip olduğu bir rahatsızlık olan İdiopatik Pulmoner Fibrozis’in kısaltmasıdır. İPF sıklıkla 50 yaşın üzerinde görülen ve nedeni tam olarak bilinmeyen geri dönüşsüz akciğer dokusu sertleşmesidir. Çoğunlukla erkeklerde görülür. İPF’si olan bir kişinin akciğer dokusu süngersi yapısını kaybeder, kalınlaşır, sertleşir ve yaralı bir hal alır. Hastalığın oluşumunda nefes yolu ile alınan bazı zararlı maddelerin rol alabileceği düşünülmektedir.

Nefes darlığı önemli belirtiler arasında!

Hastalığın en önemli belirtileri kuru öksürük, nefes darlığı, fiziksel aktivitelerde kısıtlılıktır. İleri dönemlerinde günlük yaşamını sürdürmek için gerekli faaliyetlerde bile nefes darlığı yaşanabilir. Bazı hastalarda yavaş bir gidiş olmasına karşın, çoğu hastada nefes darlığı hızla ilerleyerek hastayı solunum yetmezliğine sokar.

Tanı nasıl konur?

Akciğer tomografisinde İPF için tipik görüntünün olması ve sebep olacak başka bir hastalığın bulunmaması durumunda biyopsi yapılmadan tanı konulabilir. Bazı durumlarda tanı için akciğer biyopsisi yapılması gerekebilir. Hastalığın ağırlık derecesi; akciğer tomografisindeki görünüm, solunum fonksiyon testleri ve egzersiz testleriyle değerlendirilir.

Nasıl tedavi edilir?

Yaşın artması ile normal kişilerde de solunum fonksiyonlarında doğal kayıplar olmaktadır. İPF’de ise bu kayıp hızlanmıştır. İdiopatik Pulmoner Fibrozisi iyileştiren kesin bir tedavi olmasa da, son yıllarda tüm dünyada yapılan çalışmaların verdiği sonuçlara göre iki etken madde (Nintedanib ve Pirfenidon) İPF tedavisi için onay almıştır. Bu tedaviler; belirtilerin hafiflemesine ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. İPF’nin tedavisi konusunda yeni umutlar sunacak çalışmalar sürmektedir. İleri hastalığı olan hastalar akciğer nakli için uygun merkezlere yönlendirilmelidir.


İçeriği Paylaşın