Covid-19 Aşısına Karşı Endişeli Olanların Oranı Yüzde 64.1!

Covid-19 Aşısına Karşı Endişeli Olanların Oranı Yüzde 64.1!

Covid-19 Aşısına Karşı Endişeli Olanların Oranı Yüzde 64.1!

Bizi Takip Et


AHESEN Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar: “Türk toplumunda Covid-19 aşısının talep görüp görmeyeceğini bu araştırma ile ortaya koymayı amaçladık.”

Özellikle son yıllarda sık sık gündeme gelen  aşı tereddüdü veya reddi, sağlık otoriteleri tarafından halk sağlığı sorunu olarak tanımlanıyor. Covid-19 aşı çalışmaları, detayları ve sonrasında yaşanacak süreçleri ise tüm yakından takip ediliyor. Bu noktadan harekete geçen Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), önemli bir çalışmaya imza attı. Geçtiğimiz aylarda başlatılan araştırma ile “Covid-19 Pandemi Sürecinde Türk Toplumunun Aşı Bilinci ve Aşılama Davranışının Değerlendirilmesi Çalışması” tamamlandı.

Araştırma; proje yöneticisi Prof. Dr. Ersin Akpınar ve yardımcı proje koordinatörü Dr. Pelin Yıldırım önderliğinde, 01 Eylül – 31 Ekim 2020 tarihleri arasında 2032 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi ve aşılarla ilgili toplumun yaklaşımını büyük oranda ortaya koydu. Buna göre; aşıya yaklaşım konusunda kararsız ve güvensiz olanların oranı yüksek olmasına karşın, çalışamaya katılanların yüzde 49.5’i Covid-19 aşısını yaptıracağını bildirdi.

 Çalışmadan Elde Edilen Diğer Bazı Önemli Sonuçlar İse Şöyle:

 • Sadece yüzde 2.4’ü Covid-19 virüsünün “ölümcül olabileceği” konusunda endişeli değil. Buna rağmen Covid-19 aşısı yaptırmak konusunda yüzde 20,9’unun tereddüdü yok ve yüzde 49.5’i Covid-19 aşısı bulunursa kendisine yaptıracağını söylüyor.
 • Covid-19 aşısının güvenirliği, kalite kontrolü ve diğer insanlara yeterince test edilmesini konusunda endişeli olanlar oranı ise yüzde 64.1 olarak belirlendi.
 • Hastalanarak bağışıklık geliştirmenin aşı olmaktan daha iyi olduğunu düşünenlerin oranı %20.4, bunların %50’si ise bu konuda kararsız olduklarını belirttiler.
 • Doktorunun aşılar hakkında önerilerinin uygulayanların oranı ise sadece yüzde11.9.
 • Araştırmaya katılanların sadece yüzde 29.2’si aşıların güvenli olduğuna inanıyor.
 • Aşıların, aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı kişiyi koruduğuna inanıyorum diyenler oranı ise yüzde 14.1 olarak belirlendi.
 • Bugün bir bebeğiniz olsaydı bebeğinize önerilen tüm aşıları yaptırmak ister miydiniz?” sorusuna sadece yüzde 9.4’ü evet olarak yanıt verdi.
 • Aile hekimliğinizden aşılarla ilgili aldığınız bilgilere güveniyor musunuz?” sorusuna yüzde 22’si evet yanıtını verdi.
 • Toplumunuzdaki liderler aşılamayı destekliyor mu?” sorusuna yüzde 29.4’ü evet yanıtını verdi.
 • Araştırmaya katılanların yüzde 72.1’i ise ‘aşılar hakkında aldığı bilgilere güvenmiyor.
 • Ankete katılanların sadece yüzde 9.5’i aşıların otizme neden olmadığına inanıyor.
 • Araştırmaya katılanların sadece yüzde 8.7’si kendisine her yıl mevsimsel grip aşısı yaptırıyor.

AHESEN Bilim Kurulu Başkanı ve Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ersin Akpınar; Bizler halk sağlığı için son derece önemli bir konu olan aşı kararsızlığı oranını tespit ederek toplumu bilinçlendirmeyi, aşıyla önlenebilir hastalıkların etkin kontrolünü sağlamayı ve gelişmekte olan diğer ülkelere bu konuda örnek olabilmeyi amaçlıyoruz. Çalışmamız, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin etkilerini ve koruyucu hizmetlerin durumunu belirleyip, toplumsal aşılama görüşleri ile planlama yapılmasına katkıda bulunacaktır” dedi.

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık Sağlık ve Sosyal Bakım Kurumu ile National Institute for Health Research (NIHR), Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon birimi Tıp Araştırma Konseyi ile desteklenen çalışmada; Proje Yöneticisi; Prof. Dr. Ersin Akpınar, Yardımcı Proje Koortinatörü; Dr. Pelin Yıldırım, Birleşik Krallık Koordinatörü; Dr. Cemal Kavasoğulları, Biyoistatistik Danışmanı; Dr. Cumali Uri ve Türkiye Yardımcı Araştırmacılar; Dr. Rabia Eroğlu Kıraç, Dr. Seda Dardan, ve Dr. Gaye Çabukoğlu yer alıyor.


İçeriği Paylaşın