İklim Değişiyor; Gıda ve Tarım da Değişmeli

İklim Değişiyor; Gıda ve Tarım da Değişmeli

İklim Değişiyor; Gıda ve Tarım da Değişmeli

Bizi Takip Et


Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kurulduğu gün olan 16 Ekim, her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor. Açlık ve kötü beslenme ile ulusal ve uluslararası ölçekte mücadele için dayanışmayı güçlendirmek ve farkındalığı yaratmak amacı olan Dünya Gıda Gününün bu yıl ki teması Gıda ve Tarım Örgütü tarafından ‘’İklim Değişiyor; Gıda ve Tarım da Değişmeli’’ olarak belirlendi.

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, her yıl gıda için önemli farklı bir temayla dikkat çekilen dünya gıda gününün bu yıl ki teması olan iklim değişikliği ve gıda güvenliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN OLASI ETKİLERİ…

Bilindiği gibi iklim değişikliği 20. yüzyılın ortasından itibaren etkilerini hissettiren ve dolayısıyla dikkatleri çekmeye başlayan bir konu.  Sıcaklık ve yağışlardaki değişiklikler ile birlikte hava koşullarının sertleşmesi, denizlere yakın yer altı sularının tuzlulaşması tarımsal üretim dolayısıya gıdaya erişim üzerinde olumsuz etkileri bilim insanlarının gündemindedir. İklim değişikliğinin;  gıda ve su kaynaklı yeni enfeksiyon hastalıklarına, yeni hayvan hastalıklarına, küf üremesinin artmasına ve diğer şu anda net olarak öngörülemeyen yeni gıda güvenliği risklerine etki edeceği tahmin edilmektedir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN ÇABALAR ARTTIRILMALIDIR…

“İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak hem tarımsal üretimdeki çeşitlilik ve miktarlar anlamında hem de elde edilen gıdaların güvenliğini sağlamak için izleme programları, iyi tarım uygulamaları, iyi hayvancılık uygulamaları, gıda muhafazasında yeni yöntem ve teknolojilerin kullanımı gibi birkaç kilit alanda yapılan çabalar global ölçekte arttırılmalıdır.  Aynı zamanda iyi depolama, paketleme ve nakliye perakende aşamasında tüketiciye ulaşacak nihai üründe gıda güvenliği kayıplarını en aza indirgeyecek ve gıda güvencesine de önemli katkı yapacaktır.

GÜVENİLİR GIDA TÜKETMEK HER İNSANIN TEMEL HAKKIDIR.

“İnsanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için yeterli ve güvenilir gıdaya sürdürülebilir biçimde erişimi temel bir haktır. Tüketicinin sağlıklı ve kaliteli gıda tüketiyor olması, özetle gıdalarda oluşabilecek tüm zararlıların kabul edilebilir seviyelerde olması, yani gıda güvenliğinin

sağlanması,  toplumların sağlığı açısından gıdaya erişim kadar büyük önem taşımaktadır. Gıda kaynaklı risklerin önlenmesi için temel yaklaşım, ham maddeden başlayarak gıdanın tüketimine kadar olan sürecin her aşamasının izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını gerektirir. Tarladan/çiftlikten sofraya olarak tanımlanan gıda zincirinin son halkası olan tüketiciler gıda güvenliğini esas gereklilik olarak ele almalı ve her zaman gıda güvenliğini talep etmelidir.

Bu vesileyle Dünya Gıda Gününü kutlar, tüm toplumların başta gıda güvencesine olmak üzere gıda güvenliğine her zaman sahip olduğu sağlıklı günler dilerim.


İçeriği Paylaşın