İstanbul Health Expo

İstanbul Health Expo


Bizi Takip Et


İstanbul HEALTH EXPO 3. Medikal Cihaz Fuarı ve Bütünleşik Sağlık Hizmetleri, Uluslararası Sağlık Kongreleri ve Sempozyumları 21-23 Ekim tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy’de başlıyor.
3. Medikal Cihaz Fuarı ve Bütünleşik Sağlık Hizmetleri, Uluslararası Sağlık Kongreleri ve Sempozyumları hakkında merak edilenleri CNR EXPO Genel Müdür Yardımcısı Murat İçer cevapladı.
. 3. Medikal Cihaz Fuarı ve Bütünleşik Sağlık Hizmetleri, Uluslararası Sağlık Kongreleri ve Sempozyumları hangi amaçla düzenlenmektedir?
“Fuar; Sağlık Bakanlığı’nın çalışanları, bürokratları ve özel sektörde sağlık hizmeti veren kuruluşların satın alma yetkilileri ile sağlık sektörüne hizmet veya cihaz pazarlayan ya da üreten firmaları buluşturmayı amaçlamaktadır. Bu özelliği itibariyle sağlık sektörünü ilgilendiren diğer fuarlara göre farklılık göstermektedir.”
 
. Fuar kapsamında ne tür değişiklikler yaptınız?
“Mesleki kurslar, kongre ve seminerler düzenlenecek bu yıl. Radyoloji, üroloji, yoğun bakım, yanık tedavisi, beslenme konularıyla ilgili kurslara katılacak olanlara sertifikalar verilecek.”
.Türkiye’de sağlık turizmi imkanlarının tanıtımı açısından fuarın nasıl bir önemi var?
“Geçen sene taban olarak sağlık turizmi ele alınmıştı. Hedefimiz yurt dışından gelebilecek sağlık turizmi acenteleriyle yurt içinde sağlık hizmeti veren firmaları buluşturmaktı. Bu yıl da sağlık turizmi acentelerini ülkemizde sağlık hizmeti veren kuruluşlarla buluşturuyoruz ama bu öncelikli katılımcı hedefimiz değil.  Dilerlerse katılımcı olabilirler ama bizim amacımız 30-35 ülkeden gelecek sağlık turizmi heyeti ile bilgi alışverişinin sağlanması.’’
 
. Bu ülkeler belli mi? Belli olanları bize sayabilir misiniz?
“Balkan ülkeleri, Türkî Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan sağlık bakanlığı yetkilileri ve bürokratları; Rusya’dan ise Sağlık Sigortaları Birliği’nin Başkanı gelecek. Fuara katılacak özel sağlık kuruluşlarımıza bunlarla görüşme imkanı olacak. Tek tek hasta turizminden ziyade toplu halde sürdürülebilir, uzun ve verimli bir proje sunuyor bu yılki fuar.”
“AMACIMIZ TÜRKİYE’DEKİ EKİPMAN VE CİHAZLARIN YURT DIŞINA PAZARLANMASI”
. Fuarın sağlık sektörüne hizmet veya cihaz üreten firmaları buluşturması konusunda neler söyleye bilirsiniz?
“Aslında amacımız yurt içinde büyük satın alma grubu olan kamuyla yurt içindeki üreticileri ve satıcıları buluşturmak. Ayrıca yurt dışından devletle ilişkileri olan yetkilileri getirmek. Örneğin Yemen’den Katar’dan gelecek olan yetkililer bizden toplu alımlarla ilgili birkaç yıllık anlaşma yapabilir. Çünkü bu fuarda hedefimiz Türkiye’deki ekipman ve cihazların yurt dışına pazarlanması; yurt dışından getirilmiş olan medikal cihaz ve ekipmanların da ilgili kişiler tarafından seçilmesini sağlayacak bir platform oluşturmak.”
“SAĞLIK KONUSUNA DAHA GENİŞ BİR YELPAZEDEN BAKMAYI HEDEF ALDIK” 
. Bu sempozyumlar ve seminerler hakkında bilgi verebilir misiniz?
“Bu yıl sağlığa sadece bir konudan değil daha geniş bir yelpazeden bakmayı hedef aldık. Çünkü hastalık hastanede başlayıp bitmiyor. Rahatsızlık sonlanmadıysa iyileşme adına devam eden bir süreç yaşanıyor; ömür boyu insanların hizmet alması gerekiyor. Evde bakım hizmetleriyle ilgili hem Sağlık Bakanlığı’nın hem de yerel yönetimlerin çok ciddi kadroları ve yatırımları var. Bu yatırımlar Sağlık Bakanlığı’nın kapasitesini ve bütçesini olumlu yönden etkiliyor. Çünkü hastanede yatarak tedavinin devlete artı bir maliyeti var. Evde belirli periyotlarla bakım hizmeti getirilmesi devlete ekonomi açıdan katkı sağlıyor.”
. Kongre konularından biri de Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi. Bu kongre ile ne amaçlanmaktadır?
 “Evde bakım hizmetinde dünyada standart bir konsept yok. Her ülke kendine özgü bir yol bulmaya çalışıyor. Örneğin İrlanda, İsveç ve Amerika’daki sorunlarla Türkiye’deki sorunlar farklı. Türkiye’de nüfus daha genç ve onlara göre daha ılıman bir iklime sahibiz. Onlar ise bize göre daha yaşlı ve daha soğuk bir coğrafyadalar; bütün bu faktörler nedeniyle bakım hizmetleri farklılık gösteriyor. Türkiye’de daha çok sosyal paylaşım açısından İskandinav ülkeleri model alınmış. Onlardan farkımız Gönül Komşusu gibi bir kavramın olması.’’
 
“GÖNÜL KOMŞUSU”
. ‘Gönül Komşusu’ kavramını biraz açar mısınız?
‘‘Gönül Komşusu kavramıyla Bakanlık, eğer evde size bakacak bir yakınınız varsa o size baksın ve bu kişi size bakarken belirli bir gelir kaybına uğrarsa ben bu gelir kaybını da aylık olarak karşılayayım, diyor. Bir hastanın günlük hastane maliyeti göz ününe alındığında devlet karda kalıyor.”
“TÜRKİYE DÜNYAYA UCUZ KALİTELİ VE ZAMANINDA BİR SAĞLIK HİZMETİ SUNUYOR.”
. Türkiye’deki sağlık hizmetlerine yurt dışından bakıldığında hekimlerimizin deneyim ve donanımları ile hastanelerimizin alt yapıları nasıl yorumlanıyor?
“Türkiye’nin sağlık hizmetine yurt dışından bakıldığında en önemli unsur ucuz olmasıdır. Diğer önemli unsur ise Türkiye’yi birçok gelişmiş ülkeye göre ön plana çıkaran kapasite oranıdır. Türkiye’de yetişmiş olan doktorlar dünyanın herhangi bir yerinde mesleklerini icra edebilecek yeteneklere ve lisanslara sahiptirler.  Sağlık turizmini nitelikli ve kaliteli yapmak adına yeterli kadrolarımız ve hastanelerimiz bulunmaktadır.’’
. Geçen sene fuara kamu destekli kurumların ve hastanelerin katılımı fazlaydı. Özel sektörün katılımı için bu sene özellikle yaptığınız bazı değişiklikler var mı?
“ Fuar geçen sene sağlık turizmi hedeflenerek tasarlandığı için sağlık hizmeti veren kurumların bulunması önemliydi. Bu yılki asıl hedefimiz sağlık turizminden ziyade medikal cihazların ve ekipmanların pazarlanması, ihracat kapasitesinin artırılması olduğu için daha tali bir şekilde sağlık hizmeti veren kurumların burada olmasını hedefledik.  Yurt dışından geçen sene 105 civarı sağlık turizmi yetkilisi getirmiştik. Bu yıl yine 34 ülkeden 100 civarı yetkili getiriyoruz. Bu kez bunlarla görüşmek için bu özel sağlık hizmeti veren kurumların yetkilileri herhangi bir şekilde fuarımıza katılımcı olmak zorunda değiller.”
 
. Dünyada sağlıkla ve medikal teknolojilerle ilgili fuarlara bakıldığında Türkiye fuarcılık anlamında nerede? Hem fuarcılığın alt yapısı hem ziyaretçi açısından hem de sektöre katılım olarak değerlendirir misiniz?
“ Türkiye’de şu anda medikal cihazların yüksek teknolojileri üretilmiyor. Orta seviyede mekanik donanımlar üretiyoruz. Yurt dışında ağırlıklı olarak bunları ihraç ediyoruz. Bununla ilgili belki daha önce Türkiye’de savunma sanayisinde denenen bir offset uygulaması vardı. Bunu Sağlık Bakanlığı politikası altına alırlarsa Türkiye’ye cihaz satmaya çalışan büyük markalar bu offset kapsamında Türkiye’ye bilgi transferine başlarsa cihazların nitelikleri yükselir; bizim de ihracat sepetimiz genişler ve zenginleşir. Şu anda satabildiğimiz en komplike ürün ameliyathane donanımları ve aydınlatma…  Bir röntgen cihazı veya tomografi yapabildiğimiz gün katma değeri yüksek bir ticaret yapmış oluruz. Türkiye’de ileri teknoloji ürünlerin üretilmesinin yolu da biraz Sağlık Bakanlığı’nın küresel markaları zorlaması biraz da içerde fuarlarda bürokratlarla üreticilerin son kullanıcılarla buluşup doğru ürünü istemelerinden geçiyor.”
. CNR Fuarcılık olarak bugüne kadar sağlık alanında hangi faaliyetleri gerçekleştirdiniz ve bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?
“ Bu sene 3.’sü düzenlenecek fuarımız bundan sonra İstanbul Healt Expo diye olarak devam edecek. Biz bu fuarın gelişmesi ve duyurulması için Sağlık Bakanlığı bürokratlarıyla, çalışanlarıyla, özel hastanelerin yöneticileriyle birebir görüşmeler yaptık. Ne yapmak istediğimizi yol haritamızı açık bir şekilde önlerine serdik. Fuara katılmalarının Türkiye’de üretilen cihazların teknolojisinin, kalitesinin gelişmesine en çok onların yararına olacağını dile getirdik. Aynı zamanda Bakanlığın bu ürünleri doğru yerde doğru zamanda almasından ortaya çıkacak maddi kazançlar da var. Bunları anlatmaya çalıştık.’’
. Geçen sene fuar Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşmişti. Bu sene de Sağlık Bakanlığı’nın bir desteği var mı?
“ Hayır, bu sene tamamen CNR Fuarcılık olarak biz gerçekleştiriyoruz. Bu sene resmi olarak Sağlık Bakanlığı’nın desteğini almak yerine sağlık sektöründe faaliyet gösteren kamu yararına derneklerin desteğini aldık. Sağlık Dernekleri Federasyonu çatısı altında yer alan dernekler var. Evde Sağlık Derneği, Acil Tıp Derneği gibi derneklerin desteğini alarak yola çıktık. Bu dernekler kamu yararını gözeten derneklerdir.”

İçeriği Paylaşın