SGK’lıların Muayene Ücretleri Arttı

SGK’lıların Muayene Ücretleri Arttı


Bizi Takip Et


18 Eylül’de Resmi Gazete’de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği ve Tedavi Uygulama Tebliği 01 Ekim 2009 itibariyle yürürlüğe girdi. Bu iki tebliğ ile daha önce ücretsiz olan, sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerine ilişkin 2 TL tutarındaki katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere başvuruları aşamasında, eczaneden tahsil edilmeye başlandı.
Yeni uygulamayla ilgili olarak İstanbul Eczacı Odası bir basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

“Parasız olan sağlık hizmetleri de artık paralı hale getirildi. Eczacılara da “tahsildarlığa devam et” denildi. Bu, vatandaşlar için olduğu kadar biz eczacılar açısından da kabul edilemez bir tutumdur.

Yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce devlet hastanelerinde 3, eğitim hastanelerinde 4 ve üniversite hastanelerinde 6 lira olan muayene ücretleri, söz konusu hastanelerde 8 liraya; özel hastanelerde 10 lira olan muayene ücretleri de 15 liraya çıkarıldı. Bu ücretlerin tahsili için eczacılara yine tahsildarlık görevi verildi.
Yapılan düzenlemeye göre:

1) Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerine ilişkin 2 TL tutarındaki muayene ücreti eczaneden tahsil edilecektir.

2) İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 8 TL öngörülen katılım payının ise;
a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 5 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3TL`lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilecek.
b) Diğer kişiler için ise 8 TL katılım payı tutarı eczanelerden tahsil edilecek. Kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda katılım payı tutarının hesaplanmasında (6.1) numaralı maddenin ikinci fıkrasında sayılan indirim uygulanacak. Bu durumda muayeneye ilişkin 5 TL tutarındaki katılım payı, kişinin reçete ile ilk eczaneye müracaatında tahsil edilecektir.

3) Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 15 TL öngörülen katılım payının;
a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 12 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3 TL’lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilecek.
b) Diğer kişiler için ise 12 TL katılım payı tutarı sağlık hizmeti sunucusu tarafından, 3 TL’lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilecektir.

Bu düzenlemeye göre; SGK’ya bağlı bir çalışan olarak sağlık karnesiyle özel hastanede muayene olan bir yurttaş, özel hastane için belirlenen muayene katılım payı olan 15 TL’nin 12 TL’sini özel hastanede ödeyecek, doktorunun yazdığı reçetedeki ilaçlarını almak için eczaneye geldiğinde de geri kalan 3 TL’lik tutarı ödemek zorunda kalacaktır.

HASTALAR İLAÇ ALMAMAYA TEŞVİK EDİLİYOR

Ya da örneğin SGK’ya bağlı bir çalışan olarak bir üniversite hastanesinde muayene olan yurttaş, muayene ücreti olan 8 TL’yi ilacını almak için gittiği eczanede ödemek zorunda kalacaktır. Ama bu yurttaş ilacını almak için eczaneye gitmezse, bu kez ödemesi için borç hanesine yazılacak olan muayene ücreti olan 8 TL’lik tutarda 3 TL’lik bir indirim uygulanacaktır. Yani yurttaş daha sonra eczaneye başvurduğunda daha önceki muayeneden kalan ücretinin 5 TL’sini ve yeni almış olduğu hizmetten doğan muayene katılım ücretini toplu olarak eczaneye ödemek zorunda kalacaktır.

Burada dikkat çekici olan durum, eğer hasta doktorun yazdığı ilacı almazsa muayene ücretinde indirime gidilmesidir. Bu dehşet vericidir! Hastalarımız adeta ilaç tedavilerinden vazgeçmeye teşvik edilmektedir.

Öte yandan 01 Ekim 2009 itibariyle daha da karmaşık hale getirilen muayene ücretlerinin tahsilatı konusunda eczanelerimizde ciddi bir kaos yaşanmaktadır. Bir süredir sistemde çıkmayan muayene ücretleri toplu olarak çıkmakta, hastalarımız ilaçlarını almak için geçmişten kalan çok yüksek muayene ücretlerini ödemek zorunda kalmaktadırlar. Birçok hasta muayene ücretlerini ödeyemediği için ilacını alamamakta ya da cebinden para ödeyerek almayı tercih etmektedir.

Uygulamada yeni Sağlık Uygulama Tebliği’yle çelişen durumlar da yaşanmaktadır. Muayene katılım payı çıkmaması gereken diyaliz ilaçlarında provizyon sistemi hastaya muayene ücreti çıkarmakta, bu da hastalarımızla bizi karşı karşıya getirmektedir.

Eczanelerimzde yaşanan bir diğer sıkıntı da hastalarımızın ödedikleri muayene ücreti tutarı için bizden fiş istemeleridir. SGK için tahsil etmek zorunda bırakıldığımız bu tutar için fiş kesmemiz demek, bizim olmayan bu tutarın vergisini ödememiz demektir. Mağduru olduğumuz bu sistemi uygularken hastalarımıza bu durumu anlatmakta güçlük yaşamaktayız.

SONUÇ OLARAK:

Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında yapılan düzenlemelerle, en temel insan hakkımız olan “sağlık hakkı” ortadan kaldırılmaktadır. Parası olmayana sağlık hizmetinin verilmediği bir ülkede “sosyal devlet”ten söz edilemez. Hükümetin Sağlıkta Dönüşüm Programı halkımızı mağdur etmektedir. Ülke kaynaklarını sermayenin hizmetine sunan, hastaların cebine gözünü diken bu sağlık anlayışından derhal vazgeçmelidir. Bunun için halkımızı duyarlı olmaya ve bu durumun gerçek sorumlularına karşı biz eczacılar ile birlikte tepki göstermeye çağırıyoruz.

Bizler, geçtiğimiz bir yıl içinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Taslağı’nın yürürlüğe girmesinden itibaren eczacılara yüklenen angaryalar, hastalarımızın sağlık hakkını tehdit eden uygulamalar ve eczane ekonomisini daraltan düzenlemeler nedeniyle, çok kısa bir süre önce ‘Artık Yeter’ deme noktasına gelmiş ve 21 Aralık 2008’de bu tepkimizi Ankara’da 32.000 kişinin katıldığı mitingde duyurmuştuk. Gittikçe şiddetlenen bu sorunlar yumağına olan tepkimizin de gittikçe şiddetleneceğini, eczanelerimizi ve hastalarımızı korumak için bütün gücümüzü seferber edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”


İçeriği Paylaşın