Türk Kardiyoloji Derneği’nden Araştırma Makalelerine Ödül

Türk Kardiyoloji Derneği’nden Araştırma Makalelerine Ödül

Türk Kardiyoloji Derneği’nden Araştırma Makalelerine Ödül

Bizi Takip Et


Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu her yıl Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nde yayınlanan araştırma makalelerinden en başarılı beşinin birinci isim yazarlarına, uluslararası A sınıfı dergilerde yayınlanan makalelere verilen düzeyde ödül verdi.

2011 yılı içinde yayınlanan içinde aşağıdaki yer alan beş araştırma yılın en başarılıları olarak seçildi:

Koroner yavaş akımın zirve sistolik gerilim (strain) süresi ile ilişkisi araştırması ile Enbiya Aksakal,
Koroner arter hastalarında sol ventrikül bölgesel sistolik fonksiyonlarının ikiboyutlu gerilim (strain) görüntüleme ile değerlendirilmesi hız vektör görüntüleme çalışmasıyla Yelda Tayyareci,
Üçüncü basamak bir hastanenin kardiyoloji polikliniğine başvuran yaşlı hastalarda yanlış digoksin kullanımı ile Murat Biteker,
Kararlı koroner arter hastalarında günlük döngü içinde artış gösteren yüksek duyarlıklı CRP düzeyinin uzun dönem kardiyovasküler olayları öngörmede kullanılabilirliği ile Mevlüt Koç,
Kapsamlı ekokardiyografik inceleme antrasikline bağlı kardiyomiyopati gelişmesini öngörmede bir avantaj sağlar mı? ile ise Doğan Erdoğan ödüle layık görüldü.


İçeriği Paylaşın