Sigara İçmek Çirkindir, Çirkinleştirir

Sigara İçmek Çirkindir, Çirkinleştirir

Sigara İçmek Çirkindir, Çirkinleştirir

Bizi Takip Et


31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü, her yıl dünyanın her yerinde toplumda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının engellenmesi için kamuoyu oluşturulan bir gün niteliğinde. Bu yıl 31 Mayıs teması kadınlar üzerine yoğunlaştı. Bu yoğunlaşmanın temel gerekçesi de sigara firmalarının bir süreden beri pazarlarını kadınlar üzerinde yürütmeleri.

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK); “Sigara İçmek Çirkindir” ve “Dumansız Hava Sahası: Kadın Hakkıdır” sloganıyla halkı bilinçlendiriyor. SSUK, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Sigara içimi dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sıradadır. Her 10 erişkinden birisi bu nedenle yaşamını kaybetmektedir. Dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadınlar arasında sigara içme sıklığı ne yazık ki artma eğilimindedir. Bu eğilim doğal olarak kullanıma bağlı hastalık ve ölümlerin de artmasına neden olacaktır.

Özellikle genç kadınlar tütün endüstrisinin hedefinde olan grup olarak yerini almıştır. Endüstri bu gruba yönelirken ne yazık ki kadının statüsü, toplumsal cinsiyet eşitliği, özgürleşme, zayıflık-güzellik temalarını kullanabilmektedir.”

SİGARA DÜNYADA 2. ÖLÜM NEDENİ

“Örneğin; geçmişte hiç karşılaşmadığımız, ancak bu dönemde sıklıkla karşılaştığımız bir durum genç kızların, sigara başlama nedenleri arasında ‘ZAYIF KALMAK’ olabilmektedir. Ya da kendi arasını kazanan kadınlar için sigara içimi ile ‘özgürleşme’, ‘bağımsızlaşma’ gibi olumlu eşleştirmeler üzerinden taktikler geliştirilebilmektedir” denilen açıklama şöyle devam ediyor:

“Tütün şirketleri yüzlerini yeni kadın içicilerin çoğunlukta olduğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere dönmüş durumdadırlar. Sigara içen pek çok kadın sigara dumanından pasif etkilenimin zararları hakkında yetersiz bilgiye sahiptirler.

    Dünyada 1,5 milyara ulaşan sigara içicisinin yaklaşık 200 milyonunu kadınlar oluşturmaktadır.

    Dünyada her yıl yaklaşık beş milyon kişi sigaraya bağlı olarak yaşamını yitirmektedir; bunların 1,5 milyonunu kadınlardır. Her üç kadın ölümünden ikisinin de gelişmekte olan ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir. Eğer yeterli önlem alınmaz ise 2030 yılında 8 milyon ölüm olacağı ve bu ölümlerin de 2,5 milyonunun kadın olacağı tahmin edilmektedir.

    Ülkemizde yapılan çalışmalar; 18 yaş üzerinde yaklaşık her altı kadından birisinin ve 15-49 yaş arası evli her on gebeden birisinin sigara içtiğini ortaya koymaktadır. Kadınlar arasında sigara içimi gelir düzeyinin artmasıyla, öğrenim durumunun yükselmesiyle artma eğilimindedir.

    Türkiye’nin doğu bölgelerine göre batıda, kırsal alana göre de kentsel alanlarda sigara içimi evli kadınlar arasında yükselmektedir. Sigaraya başlama yaşının da düştüğü bilinmektedir. Bu temel bilgiler kadınlar arasında özel içmeyi önleyici, bıraktırmaya yönelik müdahale çalışmalarının gereğini ortaya koymaktadır.

    Dünyada bazı ülkelerde sigara dumanından pasif etkilenim (SDPE) açısından kadınlar erkeklere göre daha fazla risk altındadırlar. Örneğin; dünyada sigara içicilerinin üçte birinin yaşadığı Çin’de sigara içimi bir erkek davranışı olarak kabul edilir. Bu ülkede kadınların yüzde 3’ünden daha azı sigara içmektedir. Ancak üreme çağındaki her iki kadından birisi SDPE riski ile karşı karşıyadır.

    Dünyada her yıl SDPE’e bağlı 600 000 ölüm meydana gelmektedir. Ölenlerin yüzde 64’ü kadındır.

Tütün mücadelesi gerçekte kadın, erkek, çocuk, erişkin, yaşlı gibi ayrımcılığı asla içinde barındırmaz, ancak bu gün yapılan gibi gereksinime göre farklı gruplar üzerinde zaman zaman yoğunlaşmalar mücadelenin daha verimli, seçici yürütülmesini ve bu konularda kamuoyunun dikkatinin çekilmesini sağlamaktadır. O nedenle ülkemizde de her yıl 31 Mayıs uluslar arası temaları ile benzer-paralel etkinlikler yapılmaktadır. Bu yıl kadınlara öncelik verilmiştir. Kullanılan sloganlarda öne çıkan konu ‘çirkinleştirme’ olmuştur.

Bu temanın ses yapısının değişimi (kalınlaşma-çatallaşma), cilt renginin ve yapısının bozulması, beden üzerinde kötü bir koku oluşması, dişlerin sararması gibi alt başlıkları da bulunmaktadır. Vurgu yapılan bu başlıkların yanı sıra sigaranın yarattığı diğer sağlık sorunları elbette hiç akıldan çıkarılmamalıdır.

Tütün endüstrisinin politikalarını engellemek, onlardan toplumu uzak tutmak elimizdedir. Bunun için güçlü, kararlı politikalara gereksinim vardır. Ülkemiz bu açıdan öncü konumdadır. Ancak uygulamaların da buna paralel öncü olabilmesi için kamuoyunun desteği önem taşımaktadır. Bugün kadınları öne çıkaran tütün mücadelesi aslında her gün toplumdaki her birey için yapılmalıdır.”


İçeriği Paylaşın