“Aşı Kararsızlığı” Toplum Sağlığını Tehdit Ediyor

“Aşı Kararsızlığı” Toplum Sağlığını Tehdit Ediyor

“Aşı Kararsızlığı” Toplum Sağlığını Tehdit Ediyor

Bizi Takip Et


Son yıllarda yaşanan aşı ile ilgili sorunlar nedeniyle, İSTAHED Aşı Çalışma Grubu kuruldu.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, özellikle “aşı kararsızlığı” ve bunun getirdiği sorunların çözümü amacıyla İSTAHED AŞI ÇALIŞMA GURUBU kurulduğu duyuruldu.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek biz hekimlerin temel hedef ve görevidir. Toplum sağlığını korumanın en etkin ve güvenilir yollarından birisi şüphesiz Aşılama çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda temel amaç bireysel bağışıklamanın artırılması ve toplumsal bağışıklığın güçlendirilmesidir. Aşı uygulamaları tüm dünyada sağlık alanında gerçekleştirilen en önemli ve faydalı buluş olarak nitelendirilmektedir.

Maalesef son zamanlarda ulusal basın ve sosyal medyada yapılan yanlış ve/veya eksik bilgilendirmeler neticesinde toplumda “aşı kararsızlığı” ortaya çıkmıştır. Uzun yıllar süren bağışıklama çalışmaları sonucu artık görülmeyen hastalıkların, “aşı kararsızlığı” yüzünden yeniden toplumu tehdit eder hale gelebilmesi ve büyük salgınlara yol açabilmesi olasıdır. Bu tehlikeli durum ile mücadele yıllardır bağışıklamanın temel uygulayıcıları olan biz aile hekimlerinin de ilgilenmesi gereken temel bir sorunu ve sorumluluğu haline gelmiştir.

Gelişen aşı teknolojilerinin takibi, topluma karşı yapılan yanlış ve eksik bilgilendirmelerin düzeltilmesi ve dolayısı ile toplum sağlığının korunması İstanbul Aile Hekimliği Derneği’nin en önemli hedeflerinden biridir.

Burada saydığımız nedenlerle ve sorunların çözümü amacıyla İSTAHED AŞI ÇALIŞMA GURUBU kurulmuştur.

İSTAHED AŞI ÇALIŞMA GRUBU, birinci basamağın temel görevlerinden olan bağışıklama ile ilgili eksik kalan bir alan olan bilimsel çalışmaları İSTAHED Bilim Komisyonumuz ile birlikte gerçekleştirecektir. Aşı kararsızlığıyla mücadele amacıyla hekimlere, sağlık personellerine ve halka yönelik sistematik bilgilendirme-eğitim toplantıları düzenleyecek, basın ve sosyal medyanın etkin kullanılması için girişimlerde bulunacaktır. Aşı tedariki, dağıtımı ve aşıyla ilgili sahada yaşanan diğer sorunlarla ilgili faaliyetlerde bulunacaktır. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı, diğer ilgili Kamu İdareleri ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışacak, ülkemizin genel bağışıklama programı ve stratejileri ile ilgili çalışmalar yapıp bu çalışmaları ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşacak, toplumun sağlığının geliştirilmesinde aktif rol oynayacaktır.


İçeriği Paylaşın