İlaç Firmaları Uygulamalara Tepkili

İlaç Firmaları Uygulamalara Tepkili

İlaç Firmaları Uygulamalara Tepkili

Bizi Takip Et


Kasım ayından bu yana ilaç fiyatlarıyla ilgili olarak uygulamaya giren tebliğ ve kararlarla sektöre 2 milyar TL’yi aşan yeni bir maliyet yüklendiğini ve uygulamaların hukuka aykırı olduğunu
belirten ilaç firmaları hukuki süreç başlattılar.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde 5 Kasım 2011 tarihinde yapılan değişikliklerle kamu ilaç alımlarındaki iskontolar artırılmış, buna ek olarak 10 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan “Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ile de ilaç fiyatları düşürülmüştü.

Bu gelişmelerin ardından İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) ve Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD) bir basın toplantısı düzenleyerek, konuyla ilgili kaygılarını dile getirdiler.

Toplantıya sektörü temsilen, İEİS Genel Sekreteri Turgut Tokgöz, AİFD Genel Sekreteri Alp Sevindik ve TİSD Genel Sekreteri Kemalettin Akalın katıldı.

Toplantıda İEİS (İlaç İşverenleri Sendikası) Genel Sekreteri Turgut Tokgöz tarafından yapılan açıklamada, son iki senedeki düzenlemelere ek olarak yapılan üçüncü bir düzenlemeyle, ilaç firmaları, depolar ve eczanelerden oluşan sektöre 2 milyar TL’yi aşan yeni bir maliyet yüklendiğini bildirdi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İlaçların fiyatlandırılmasında uygulanmakta olan Avro değeri Nisan 2009’dan beri 1,9595 TL seviyesinde sabitlenmiştir. Oysa güncel Avro kuru bu değerin yüzde 25 üzerinde seyretmektedir. Sabit ve güncel Avro değerleri arasındaki fark nedeniyle, geçtiğimiz 2,5 yıllık dönemde endüstrimiz zaten 2,5 milyar TL’lik kur farkını kamuya aktarmıştır.

Sektör olarak fiyat kararnamesinin amir hükmü gereği mağduriyetimizin giderilmesini beklerken, söz konusu yeni düzenlemelerin yürürlüğe konulmasını sektör olarak anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu durum, ilaç harcamalarındaki artışın sadece fiyat indirimi ve iskontolar ile dengelenme yönündeki kısır politikaların devam ettiğinin göstergesidir. Oysa kamu tarafından belirlenen ilaç bütçesi, hizmetin kalitesi ve yaygınlığı ile örtüşmemektedir. Yeterli bütçesi olmadan sürdürülmeye çalışılan reformlar çerçevesinde alınan kararlar artık rasyonelliğini yitirmiştir.”

“DEVLETİN MÜDAHALESİNİ SAKINCALI BULUYORUZ”

Son fiyat düzenlemesiyle ilaç firmalarının, fiyat düşüşleri nedeniyle eczane stoklarında meydana gelecek zararları ödemek zorunda bırakıldıkları hatırlatılan açıklamada, “Bu yolla devletin, tarafı olmadığı ticari ilişkilere doğrudan müdahalesini de sakıncalı buluyoruz” denildi. Açıklama şöyle devam ediyor:

“Eczacılarımızın mağdur edilmelerinin tabii ki istemeyiz ancak, bunun yöntemi geriye dönük stok zararlarının devamlı olarak endüstri tarafından karşılanması değil, eczane stoklarının erimesi için makul bir süre öngörüp ilaç fiyatlarındaki düşüşün bu tarih sonunda yürürlüğe girmesini sağlayacak biçimde düzenleme yapılmasıdır.

İlgili mevzuata rağmen ilaç fiyatlarını belirleyen döviz kurunun güncellenmemesi ve eczanelerin stok zararlarının karşılanması gibi ticari hayata ilişkin konulara doğrudan müdahale eder nitelikteki hukuka aykırı ve adil olmayan düzenlemeler karşısında, endüstriyi temsil eden kuruluşlar olarak hukuki süreci başlatmış bulunuyoruz.

Sonuç olarak, son gelişmeler, 2004 yılından bu yana ilaç sektörüne yönelik yapılan düzenlemelerin tüm yükünü üstlenen ve tasarruf çabalarına büyük özveriyle destek veren endüstrimizin varlığını tehdit eder bir boyuttadır.

Geldiğimiz bu noktada, rasyonel uygulamalar ve düzenlemeler getirilmediği takdirde ilaca erişimde sorunlar yaşanması kaçınılmaz görünmektedir.”


İçeriği Paylaşın