Roche’un İPF Hastalığı İçin Geliştirdiği Tedavisinin Pozitif Sonuçları Açıklandı

Roche’un İPF Hastalığı İçin Geliştirdiği Tedavisinin Pozitif Sonuçları Açıklandı

Roche’un İPF Hastalığı İçin Geliştirdiği Tedavisinin Pozitif Sonuçları Açıklandı

Bizi Takip Et


Roche’un İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (İPF) hastalığı için geliştirilen tedavisine dair Faz III verilerinin yeni post hoc analizlerinde ürünün, ilk progresif olay olan solunum sebepli hastaneye yatış riski taşıyan ve akciğer fonksiyon bozukluğu daha ilerlemiş hastalarda ölüm riskini azalttığı gösterildi.

Roche, Amerikan Toraks Derneği (ATS) 2017 Uluslararası Konferansı’nda İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (IPF) hastalığına ilişkin tedavi ürünününe ait yeni retrospektif veri analizlerini açıkladı.

Birleştirilen faz III ASCEND ve CAPACITY çalışmalarının üç post hoc analizi, plaseboya kıyasla pirfenidone ile tedavi edilen İPF’li hastaların ölüm riskinde azalma, hasta tarafından bildirilen nefes darlığında azalma ve solunumla sebepli hastaneye yatış olgularında azalma ile daha uzun progresyonsuz sağkalım (PFS) sağlanabileceğine işaret etti.

Elde edilen verilerin, bu tedavi çözümünün, hastalığın ilerlemesini yavaşlatarak IPF’li hastalara nasıl yardımcı olduğuna dair bilgileri anlamaya yardımcı olduğunu belirten Roche Medikal Direktörü ve Global Ürün Geliştirme Başkanı Dr. Sandra Horning; “Bu analizler ayrıca IPF’nin gerçek yaşam ortamında yönetilmesine ilişkin bilgiler de veriyor” dedi.

Birleştirilen faz III çalışmaların ilk post hoc analizinde ürün, daha fazla ilerlemiş akciğer fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda bir yıl zarfında tüm nedenlerden ölüm riskinde plaseboya kıyasla yüzde 72 azalma sağladı. Ürün, akciğer fonksiyonu daha az korunmuş hastalarda nefes darlığının ilerlemesini de yavaşlatırken2 herhangi bir nedenden hastaneye yatırılan IPF’li hastalar için hastaneye yatış sonrası ölüm riskini azalttı.

İPF’ye yönelik anti fibrotik tedavilerde, gerçek yaşamda tedaviye uyum ve devam durumunun araştırıldığı ilk geçmişe dönük çalışma analizinde ise, çalışmanın takip döneminde bu ürünü kullanan hastaların tedaviye uyum derecesinin yüksek olduğunu ve hastaların yüzde 76.2’sinin tedaviye devam ettiğini gösterildi.


İçeriği Paylaşın