Kadın İşgücünü Destekleyen Projelere Önem Veriyoruz

Kadın İşgücünü Destekleyen Projelere Önem Veriyoruz

Kadın İşgücünü Destekleyen Projelere Önem Veriyoruz

Bizi Takip Et


“Yönetici düzeyindeki kadın çalışan oranımız yüzde 38. Yönetim kurulumuzun ise yüzde 52’si kadınlardan oluşuyor. Ayrıca Türkiye’de Ar-Ge departmanında en fazla kadın çalıştıran ilk 50 şirket arasında yer alıyoruz” diyen Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Senem Korol  şu bilgileri veriyor:

. Sanofi Türkiye’de kaç kişi çalışıyor? Kadın ve erkek yöneticiler arasında niceliksel bir kıyaslama yaparsak nasıl bir tabloyla karşılaşırız?

“Bünyemizde merkez ofis, saha ekibi ve Lüleburgaz Fabrika’da olmak üzere yaklaşık bin 850 kişi çalışıyor. Sanofi Türkiye olarak, kadın istihdamı konusunda uyguladığımız İK (İnsan Kaynakları) politikaları ile önemli bir mesafe almış durumdayız. Hükümetin 2023 kadın istihdam hedefi yüzde 35 iken Sanofi’de yönetici düzeyindeki kadın çalışan oranı yüzde 38. Yönetim kurulumuzun ise yüzde 52’si kadınlardan oluşuyor. Ayrıca Türkiye’de Ar-Ge departmanında en fazla kadın çalıştıran ilk 50 şirket arasında yer alıyoruz.”

KADIN ÇALIŞANLARI GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ

  • İşe alımlarda kadın çalışan istihdamına yönelik pozitif ayrımcılık uyguladığınız durumlar oluyor mu?

“Sanofi 100’ü aşkın ülkede faaliyet gösteriyor ve dünya genelinde 100 binin üzerinde çalışan sayısına sahip. Yaşamın her anında insanların yanında yer alma misyonu ile çalışıyor, alanında önemli insan kaynakları uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Firmamız, gücünü çeşitlilikten alan bir şirket. Din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin, çeşitliliği ve farklılıkları kucaklayarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Ayrımcılığı engelleme, etik kurallarımızın  önemli bir parçası olup global olarak gerek yönetim, gerekse çalışanlar nezdinde bu konuda azami olarak hassasiyet gösterilmektedir.

Tüm dünyada çeşitliliği vurgulayan bu yaklaşımımız ile kadın iş gücünü destekleyen projelere özel önem verilmektedir. Bu doğrultuda 2010 yılından bu yana Dünya Kadın Forumu’nun sponsorluğu ile önemli bir rol üstlenen Sanofi, kadın çalışanları güçlendirmeyi amaçlayan küresel bir program başlatmış bulunmaktadır. Ayrıca, yönetim seviyesindeki her pozisyon için adaylar arasında mutlaka bir kadın aday olması gerekmektedir. Programın ilk adımı olarak bir ‘Çeşitlilik Departmanı’ kurulmuş ve  faaliyet gösterdiğimiz 100 ülkeden herhangi bir ayrım yapılmaksızın seçilen 500 kadın çalışanı kapsayan bir network oluşturulmuştur. Bu network kadınların rolünün iş hayatında nasıl arttırılacağı, fırsat eşitliğinin nasıl sağlanabileceği ve kadınların ekonomiye katkılarının nasıl verimli hale getirileceği konusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

  • Sizce iş yaşamında kadınlar nasıl güçlüklerle karşılaşıyor?

“Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın araştırmasına göre, Türkiye’de tepe pozisyonlarda çalışan kadın oranı yüzde 12, kadın erkek ücret eşitsizliği oranı ise yüzde 20. Buna bağlı olarak Türkiye’de çalışan erkek gelir düzeyi günlük 28.32 dolar iken kadın gelir düzeyi 8.81 dolar seviyelerinde. Türkiye aynı zamanda cinsiyet ayrımı sebebiyle OECD genelinde en çok gelir kaybı yaşayan ekonomiler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda, global stratejilerimize paralel, Türkiye’de sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması, kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması, öncelikli konularımız arasında yer alıyor.”

 KADIN ÇALIŞAN ORANIMIZI ARTTIRMAYA  YÖNELİK UYGULAMALAR

“Sanofi Türkiye, kadının iş gücüne katılması ile ilgili faaliyetlerini sürdüren öncü şirketler arasında ve bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yürüttüğü projeler ile üstlenmeye devam ediyor. Bu projelerden kısaca bahsedersek;

  • Kadın çalışanlarımızın doğum sonrasında yasal izinlerine ek olarak eğer talep ederlerse, ücretsiz izne ayrılma imkanları bulunuyor. Bebekleri 1 yaşına kadar olan sürede şehir dışı seyahatlerinde bebek ve bebek ile ilgilenecek bir yakını ya da bakıcılarıyla birlikte seyahat edebiliyorlar ve masrafları şirket tarafından karşılanıyor.
  • Kadın çalışan oranımızı arttırmaya yönelik hedeflerimiz doğrultusunda, tüm pozisyonlarda kısa liste adaylarının içerisinde en az bir kadın aday bulunması işe alım politikamızın en temel öncelikleri arasında yer alıyor.
  • Yıl içerisinde belirlediğimiz bir ayı çeşitlilik ayı olarak markalaştırıp tüm çalışanlardaki farkınadalığı arttırmak üzere o ay boyunca kapsayıcılık ile ilgili farklı aktiveteler gerçekleştiriyoruz.
  • Her yıl Dünya Kadınlar Günü’nde şirket içinde fırsat eşitliği ile ilgili farkındalığı arttıran etkinlikler organize edip fikir önderi olan konuşmacıları çalışanlarımız ile buluşturuyoruz.
  • İşte eşitlik yaklaşımı çerçevesinde erkek çalışanlarımızın yasal babalık izni olan 5 gün süresini de bu yıl itibarıyla 2 hafta olarak güncelledik. Onların da evdeki eşlerini düşünerek şirketimizde gerçek cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefledik.
  • Çeşitlilik ile ilgili tüm faaliyetleri gündeminde bulunduran konuların sponsorluğunu, özellikle şirketimizdeki erkek liderlerden belirlenen ‘Kapsayıcı Çeşitlilik Elçileri’ne tanımladık.”

“EŞİT İSTİHDAM İLKELERİNİ BENİMSİYORUZ”

“Yetenek yönetiminde ‘Eşit İstihdam İlkeleri’ni kararlılıkla uygulayan şirketimiz sadece cinsiyet kriterinde değil, dil,din, ırk gibi tüm konularda ayrımcılığın önüne geçen ve değişim yaratan bir kültüre sahip. Bu sayede küresel çapta 145 farklı miletten arkadaşlarımızla birlikte, güçlü bir aile olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pek çok başarılı kadın yönetici, şirketimiz bünyesinde önemli pozisyonlarda yer alıyor ve örnek teşkil ediyor. Bu iyi uygulamaların yaygınlaşması için çeşitli sosyal projelere imza atıyoruz. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile gerçekleştirdiğimiz ve genç kadın profesyonellerin gelişimini hedefleyen projemiz ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ bunun en güzel örneklerinden biri. Program kapsamında 10 yılda 10 bin  başvuru aldık ve 5 bine yakın kişiyle yapılan mülakatların ardından bu yılın mezunları dahil olmak üzere 800 genç kadın programı tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

Ayrıca, Dünya Bankası teknik desteği ve KAGİDER iş birliği ile 2012 yılından beri uygulanmakta olan, kuruluşlarda verimliliği ve çalışma ortamındaki uyumu artırmayı, süreçlerde şeffaflğı sağlamayı ve kadın erkek eşitliğine duyarlı işyerlerinin sertifikalandırılarak kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Fırsat Eşitli Modeli (FEM) Sertifikası aldık. Top Employers Enstitüsü tarafından 2020 yılının “En İyi İşveren” sertifikasını üst üste 2. kez hem globalde hem de Türkiye’de kazandık. Dünya çapında geçerli olan bu sertifikaya, dört ana bölgede (Avrupa, Orta Doğu, Asya Pasifik, Latin Amerika) ve Türkiye’nin de dâhil olduğu 22 ülkede uyguladığı insan kaynakları politikaları sayesinde layık görüldük. Sanofi olarak, yetenek stratejisi, iş gücü planlama, yetenek kazanımı, oryantasyon programları eğitim ve gelişim programları, performans yönetimi, liderlik gelişimi, kariyer yönetimi, kurum kültürü, ücret ve yan haklar gibi alanlardaki uygulamalarımız ile bu sertifikaya sahip olduk.”


İçeriği Paylaşın